Angliškai

VYSKUPAS JONAS BORUTA APIE ŽEMAIČIŲ VYSKUPĄ MERKELĮ GIEDRAITĮ

Vyskupas Jonas Boruta. Nuotrauka iš ŽKD redakcijos archyvo(Didysis Žemaičių ganytojas Merkelis Giedraitis // Mikalojaus Daukšos
„Katekizmui” – 400”. Klaipėda, 1995 m. P. 15-23)

„ Mūsų tautos ir Bažnyčios istorijoje Merkelis Giedraitis ne tik asmeninio vidinio dvasinio gyvenimo herojus. Jis mūsų krašte pastoracijos lietuvių kalba ugdytojas, pirmųjų lietuviškų knygų – „Katekizmo”, „Postilės” – Didžiojoje Lietuvoje leidėjas, mecenatas. “

„Merkelis Giedraitis buvo savo epochos vaikas, augęs, brendęs, mokslinęsis didelės tikėjimo sumaišties metais. Ir vis dėlto likęs ištikimas nuo 1413 m. Žemaičių priimtam katalikų tikėjimui, nenuplaukęs su tuo metu madinga ir galinga reformacijos srove.”


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15