English ziniasklaida.jpg (15023 bytes)

1994-1998 m. PUBLIKACIJOS APIE M. DAUKŠĄ IR M. GIEDRAITĮ
LIETUVOS SPAUDOJE1. Baužytė, Jūra. Kaip M.Daukšos "Postilė" atsidūrė Vatikane / Jūra Baužytė. - // Kauno diena. - ISSN . - 1997, rugpj. 2, p. 23.

2. Braziūnas, Vladas. "Visiems rašto ir knygos..."; "Maloniai sutikus..."; Kelio ėjimas: Mažvydas-Daukša = . : . / Vladas Braziūnas. - .. - . // 7 meno dienos. - ISSN . - ., 1997, saus. 3, ., p. 1.

3. Mukienė, Danutė. Ruošiantis M.Daukšos "Postilės" 400 metų jubiliejui = . : . / Danutė Mukienė. - Iliustr.. - . // Kalvotoji Žemaitija. - ISSN . - ., 1997, lapkr. 15, ., p. 5.

4. Peleckis-Kaktavičius, Leonas. Paminklas Mikalojui Daukšai ir Merkeliui Giedraičiui = . : [apie Klaipėdoje kuriamą skulptūrinį ansamblį žemaičių vyskupams] / Leonas Peleckis-Kaktavičius. - Iliustr.. - . // Liet. aidas. - ISSN . - ., 1997, liep. 30, ., p. 15.

5. Mukienė, Danutė. Ruošiantis M.Daukšos "Postilės" 400 metų jubiliejui = . : [apie paminklo M.Giedraičiui ir M.Daukšai Varniuose statybos darbus bei aukų rinkimų, Telšių rajonas] / Danutė Mukienė. - .. - . // Klaipėda. - ISSN . - ., 1997, spal. 3, ., p. 26.

6. Stasiukaitienė E. Modernios bibliotekos link : [apie restauruotą Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešąją biblioteką] / E. Stasiukaitienė // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 1998,Nr. 2, p. 33-34.

7. Karaciejus, Juozas. [Recenzija] / Juozas Karaciejus. - Rec. kn.: Mikalojaus Daukšos 1595 metų “Katekizmas” / M. Daukša; parengė V. Jakštienė, J. Palionis. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1995 // Baltistica. - ISSN 0132-6503. - 1997,t. 32, sųs. 1, p. 131-132.


8. Šatkauskienė, Irena. M. Daukšos "Postilės" 400 metų jubiliejui : [apie projektus Varniuose, Telšių rajonas] / Irena Šatkauskienė // Kalvotoji Žemaitija. - 1998, birž. 30.

9. Aliulis, Vaclovas. "Katechismas, arba Mokslas kiekvienam krikščioniui privalus" : [Apie M.Daukšos “Katekizmą”] // Katalikų pasaulis. - 1995. - Nr. 11. - P. 1-3.

10. Žalys, Aleksandras. Mikalojaus Daukšos "Katekizmui" - 400 // Klaipėda. - 1995. - Spal. 10. - P. 3 : iliustr.

11. Brazauskas, Juozas. Kraštietis, praaugęs savo epochą : [Apie liet. raštijos pradininką M.Daukšą] // Kėdainių garsas. - 1995. - Liep. 11. - P. 4.

12. Braziūnas, Vladas. "Bibliotheca Baltica" serijoje - M.Daukšos “Katekizmas” : [Apie tarptaut. knygų leidybos projekto knygas] // Liet. rytas. - 1995. - Spal. 18. - P. 7.

13. Celencevičius, Raimondas. M.Daukšos "Katekizmui" - 400 : [Apie lietuvių raštijos pradininko kn. "Katekizmas, arba Mokslo, kiekvienam krikščioniui privalaus" išleidimo 400-metų sukakties paminėjimų, Vilnius] // Respublika. - 1995. - Rugs. 28. - P. 15.

14. Daujotytė, Viktorija. KD, DP - Mikalojaus Daukšos ženklai // Šiaurės Atėnai. - 1995. - Rugs. 30. - P. 2.

15. Gansiniauskaitė, Vaiva. Mikalojaus Daukšos “Katekizmui” - 400 : [Apie sukakties paminėjimą Vilniuje] // Apžvalga. - 1995. - Spal. 6-12 (Nr. 40). - P. 3, 11 : iliustr.

16. Jackutė, Danutė. Vieniems rūpi šventės, kitiems - niūri kasdienybė : [Apie pasiruošimą liet. raštijos pradininko M.Daukšos katekizmo 400-ųjų metinių paminėjimui Telšiuose] // Kalvotoji Žemaitija. - 1995. - Rugs. 7.

17. Jovaišas, Albinas. Mikalojus Daukša - religinis rašytojas ir naujų tautos idėjų skelbėjas // Šiaurės Atėnai. - 1995. - Rugs. 30. - P. 9.

18. Kuolys, Darius. Kalbą atverti tikrovei : [Pokalbis su literatūrologu D.Kuoliu apie M.Daukšos "Katekizmą..."] / Kalbėjosi Viktoras Trofimovičius // Kauno apskritis. - 1995. - Spal. 10-16 (Nr. 11).

11. Mikalojaus Daukšos "Katekizmui" - 400 metų : [Straipsniai] // Žemaičių aidas. - 1995. - Rugs. 8 : iliustr. - T u r i n y s : Varniai; Merkelis Giedraitis; Mikalojus Daukša.

12. Mukienė, Danutė. Įamžinamos asmenybės ir visa epocha : [Apie skulpt. A.Sakalausko kuriamą paminklą M.Giedraičiui bei M.Daukšai] // Respublika. - 1995. - Rugpj. 19. - P. 23 : iliustr.

13. Mukienė, Danutė. Kuriamas paminklas M.Giedraičiui [Žemaitijos vyskupas kunigaikštis] ir M.Daukšai [Vienas liet. raštijos pradininkų] // Lietuva. - 1995. - Birž. 8. - P. 2 : iliustr.

14. Mukienė, Danutė. Mikalojus Daukša. "Katekizmas" : [Išleidimo 400-osioms metinėms] // Pajūrio naujienos. - 1995. - Geg. 11.

15. Musteikytė, Dalia. "Idėjos, jei didžios, nemiršta..." : [M.Daukšos "Katekizmo" 400-osioms metinėms] // Diena. - 1995. - Rugs. 28. - P. 2 : iliustr.

16.Narmontienė G. Į tą amžiną žemaičių žemės širdį... : [Apie Viešvėnų vid. m-klos vakarą, skirtą M.Daukšos "Katekizmo" 400-osioms metinėms, Telšių raj.] // Kalvotoji Žemaitija. - 1995. - Spal. 26.

17. Palionis, Jonas. Mikalojaus Daukšos “Katekizmui” - 400 // Gimt. kalba. - 1995. - Nr. 10. - P. 1-4.

18. Piročkinas, Arnoldas. Mikalojus Daukša ir Kristijonas Donelaitis : [Apie rašytojų požiūrį į kalbą] // Gimt. žodis. - 1995. - Nr. 2. - P. 1-7.

19. Piročkinas, Arnoldas. Mikalojus Daukša ir Kristijonas Donelaitis // Gimt. žodis. - 1995. - Nr. 3. - P. 1-5.

20. Ulčinaitė, Eugenija. 1595 metai: sąsajos ir sąskambiai : [Apie M.Daukšos "Katekizmą”] // Šiaurės Atėnai. - 1995. - Rugs. 30. - P. 9.

21. Vadaktai ir Mikalojus Daukša : [Apie XVI a. kultūros veikėjo M.Daukšos tėvų dvarą Vadaktuose, Radviliškio raj.] / Parengė Gražina Dunauskienė // Šaiulių kr. - 1995. - Liep. 15. - P. 14.

22. Vaičius, Antanas. Broliai Kunigai, mieli Tikintieji! : Telšių vysk. A.Vaičiaus laiškas Telšių vyskupijos kunigams ir tikintiesiems: [M.Daukšos Katekizmo 400 m. proga / Su Danutės Mukienės prier.] // Dienovidis. - 1995. - Rugs. 1. - P. 6-7 : portr.

23. Vengrienė, Vlada. Baltas atminimo žiedas - Mikalojui Daukšai // Žemaičių aidas. - 1995. - Rugs. 22 : iliustr.

24. Virbalytė, Stasė. M.Daukšos "Katekizmui" - 400 metų // Kauno laikas. - 1995. - Spal. 6. - P. 6.

25. Mikalojus Daukša // Asmenybės Lietuvos istorijoje : mokiniams, studentams, mokytojams. - V., 1998, p. 12-14.
I. Daukša Mikalojus, apie jį.

26. Giedraitis Merkelis : [minimas įvairiose knygos vietose] // Birżiška V. Knygotyros darbai. - V., 1998, p. 142, 143, 146 ir kt.
I. Giedraitis, Merkelis.

27. Daukša Mikalojus : [minimas įvairiose knygos vietose] // Biržiška V. Knygotyros darbai. - V., 1998, p. 143-153, 286-289 ir kt.
I. Daukša, Mikalojus.

28. Boruta, Jonas. XVI šimtmečio pabaigos Lietuvos bažnyčia - iš herigmos į katechezą : (M.Daukšos katekizmo 400-ąsias metines minint) / J.Boruta. - Bibliogr.: 9 pavad. // Laiškai lietuviams. - Chicago, 1996, Nr. 4, p. 111-114
I. Daukša Mikalojus apie jį.

29. Braziūnas, Vladas. Kelio ėjimas : Mažvydas - Daukša : [eilėraštis] // Braziūnas V. Užkalinėti. - V., 1998, p. 79-80. Mažvydas Martynas, apie jį; Daukša Mikalojus, apie jį.

30. Jakštas, Adomas. Garbė didvyriui : Vysk. M. Giedraičio jubiliejui paminėti : kantata // Jakštas A. Rinktinė. - V., 1998, p. 158. I. Giedraitis Merkelis, apie jį.

31. Paulauskienė, Aušra. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka : ekslibris // Bibliotekų knygos ženklai : parodos katalogas. - V., 1998, p. 19. III. Kėdainiai.

32. Schmalstieg, William R. The acentuation of a few herbs in Daukša / William R. Schmalstieg. - Angl. // Linguistica Baltica. - Krak@3ow, 1994, vol.3, p. 35-38 

(Informacija gauta iš Martyno Mažvydo bibliotekos duomenų bazės)


[English] [Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Postilei 400]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.
Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15