ZENONAS IVINSKIS

Zenonas Ivinskis – vienas žymiausių lietuvių istorikų, filosofų. Zenonas Ivinskis

Gimė jis 1908 m. gegužės 25 d. Plungės valsčiaus Kaušėnų kaime, mirė 1971 m. gruodžio 24 d. Bonoje.

Mokėsi Telšiuose, vėliau – Kaune (universitetą baigė 1929 m.). Po to, 1929-1932 metais, studijavo Miuncheno ir Berlyno universitetuose. 1933-1940 metais dirbo Vytauto Didžiojo universitete, 1941-1943 metais – Vilniaus universitete (nuo 1940 m. jis buvo šio Universiteto profesorius).

1944 m. pasitraukė gyventi į Vokietiją. Nuo 1949 m. gyveno ir dirbo Romoje, Bonoje. 1963-1971 metais dėstė Bonos universitete. Gyvendamas Romoje, Vatikane toliau rinko medžiagą Lietuvos istorijai, dirbo „Lietuvių enciklopedijos” Istorijos skyriaus redaktoriumi.

Savo mokslinio darbo pradžioje buvo labiau žinomas kaip filosofas.

Iš pirmųjų jo, kaip istoriko, darbų bene labiausiai žinomi šie: „Vytauto Didžiojo veikimas iki 1392 metų”, „Saulės-Šiaulių kautynės 1236 m.”, „Lietuvos istorija 1385-1572 metais”.

Iš svarbiausių jo darbų paminėtina „Lietuvos valstiečių luomo istorija (1933), „Lietuvos prekyba su prūsais” (d. 1, 1934), „Jogaila valstybininkas ir žmogus” (1935), „Jogaila. Jo santykiai su Kęstučiu ir Vytautu” (1935), jau minėta studija „Saulės-Šiaulių kautynės 1236 m. ir jų reikšmė” (1936), „Durbės kautynės 1260 m. ir jų politinis vaidmuo” (1937), „Mindaugas ir Žemaičiai” (1938), „Jėzuitų spaustuvė Vilniuje ir pirmosios lietuviškos knygos” (1953), kurioje nemažai vietos skirta ir M. Daukšos darbams, jų leidybai, „Merkelis Giedraitis ir jo laikų Lietuva” (1955-1956), „Pirmasis karalius Mindaugas ir jo palikimas (1965).

Z. Ivinskis mirė, palikdamas daug dar neišspausdintų savo darbų, dalį jų neužbaigęs, taip pat ir monografiją apie Merkelį Giedraitį. Paskutiniais metais dalis Zenono Ivinskio rašytinio palikimo jau išspausdinta: Romoje leidžiami Z. Ivinskio „Raštai”, keletas knygų išspausdinta Lietuvoje, kai kurie Z. Ivinskio darbai šiuo metu rengiami spaudai ar laukia savo leidėjų.


[Pasikloniojimas][Postilė][M. Daukša ir M. Giedraitis][Tėvų žemė][Papročiai][Kalba][Istorija][Meno svetainė][Valstybinė programa][Renginiai][Žiniasklaida][Naujienos][Informacija][Turinys][Atsiliepimai][Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15