JURGIS LEBEDYS

Lietuvių literatūros istorikas Jurgis Lebedys gimė 1913 m.Jurgio Lebedžio portretas. Dailininkė Sigutė Valiuvienė Kėdainių apskrities Gudžiūnų valsčiaus Devynduonių kaime.

1931 m. jis baigė Panevėžio mokytojų seminariją ir pradėjo studijuoti lituanistiką Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakultete.

1935 m. baigęs studijas ir atlikęs karinę prievolę, nuo 1937 m. mokytojavo Utenos gimnazijoje. Lietuvoje įvedus sovietinę valdžią, kurį laiką dirbo Skuodo gimnazijos direktoriumi.

1946-1948 metais dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Lietuvių literatūros institute, nuo 1946 m. – Vilniaus universitete. 1953-1954 ir 1967-1970 metais buvo šio Universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėjas, nuo 1968 m. – profesorius.

Pirmieji jo mokslo darbai buvo publikuoti dar nepriklausomos Lietuvos metais („Kraševskio lietuviškoji trilogija 100 metų perspektyvoje”. Židinys. 1940 m., Nr. 4, p. 437-452). Iš pirmaisiais pokario metais paskelbtų reikšmingesnių jo straipsnių– „Simono Daukanto biblioteka” (išspausdintas 1947 m. „Lietuvių literatūros instituto darbuose”, knyga I).

Dideli J. Lebedžio nuopelnai tyrinėjant ir populiarinant S. Stanevičiaus darbus. 1948 m. jis išleido S. Stanevičiaus „Pasakėčias”, vėliau (1954 m.) – „Dainas žemaičių”. 1953 m. birželio 26 d. apgynė mokslų kandidato disertaciją (apie Simoną Stanevičių), 1955 m. paskelbė monografiją „Simonas Stanevičius”, 1967 m. išleido S. Stanevičiaus „Raštus”.

Ir vėlesniais metais Jurgis Lebedys savo tyrinėjimams pasirinkdavo senąją lietuvių literatūros istoriją. Ypač daug nuveikė studijuodamas Mikalojaus Daukšos gyvenimą ir rašytinį palikimą. 1963 m. išleista jo parengta monografija „Mikalojus Daukša”, 1971 m. jo paties sudaryta „M. Daukšos bibliografija”.

Spaudai parengė tekstų rinkinį „Smulkioji lietuvių tautosaka XVII-XVIII a.” (išleistas 1956 m.). Jurgis Lebedys buvo vienas iš K. Korsako redaguotos knygos „Lietuvių literatūros istorija”autorių (pirmasis tomas išleistas 1957 m.).

1958 m. parengė S. Slavočinskio „Giesmes tikėjimui katalickam priderančias”.

Reikšmingų straipsnių, studijų įvairiais senosios lietuvių literatūros klausimais paskelbė ir 1972 m. išleistame „Lituanistikos barų” 2-ame tome, kituose to meto leidiniuose.

1966 m. Jurgiui Lebedžiui suteiktas filologijos mokslų daktaro laipsnis.

Mirė Jurgis Lebedys 1970 m. liepos 12 d. Ščiuryje, Molėtų rajone. Jau po jo mirties, 1976 m., išspausdintas Jurgio Lebedžio archyvinės medžiagos rinkinys „Lietuvių kalba XVII-XVIII a. viešajame gyvenime”, o 1977 m. – paskaitos „Senoji lietuvių literatūra”.


[Pasikloniojimas][Postilė][M. Daukša ir M. Giedraitis][Tėvų žemė][Papročiai][Kalba][Istorija][Meno svetainė][Valstybinė programa][Renginiai][Žiniasklaida][Naujienos][Informacija][Turinys][Atsiliepimai][Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15