SIMONAS TADAS STANEVIČIUS

Juozas Girdzijauskas

Simonas Tadas Stanevičius gimė 1799 m. spalio 26 d. Kanopėnuose (Raseinių r. ), mirė 1848 m. kovo 10 d. Stemplėse (Šilutės r., poetas, tautosakininkas. Kilęs iš smulkiųjų bajorų. 1821 m. baigė Kražių gimnaziją, 1826 – Vilniaus universitetą. Gyveno Vilniuje. Vertėsi privačiomis pamokomis, rengė lituanistinius leidinius. 1834-1836 metais gyveno Raseiniuose pas Jurgį Plioterį, vėliau - pas Kazimierą Plioterį Stemplėse. Palaidotas Švėkšnoje. Parašė odę "Šlovė Žemaičių" ir šešias pasakėčias (išspausdintos leidinyje "Šešios pasakos Simono Stanevičios, žemaičio, ir antros šešios Krizo Donelaičio, lietuvninko prūso", 1829).

S. Stanevičius surinko apie 150 lietuvių liaudies dainų, iš jų 30 vertingiausių paskelbė rinkinyje "Dainos Žemaičių" (1829), išleido tų dainų melodijų rinkinį "Pažymės žemaitiškos gaidos" (1833).

1823 m. dviem knygelėmis išleido fragmentą iš Mikalojaus Daukšos "Postilės" ir jos Prakalbą.

1829 m. išleido (pavadinimu "Trumpas pamokymas kalbos lietuviškos, arba žemaitiškos") anoniminę gramatiką "Lietuvos kalbų visetas" (1737), jos pratarmėje apžvelgė lietuvių raštiją. Išvertė ir išleido praktinio pobūdžio T. Brandenburgo knygą "Apie darymą valgio ir kerpių islandų", Š. F. Lomono vadovėlį "Istorija šventa" (abi knygos 1823); pastarosios pabaigoje pridėjo lietuvių lenkų kalbų žodynėlį. Veikale "Lietuvių mitologijos aiškinimas" (parašyta apie 1838 metus, lenkiškai.; lietuvių kalba išspausdinta 1967m.), remdamasis daugiausia kalbos faktais, kritiškai vertino ankstesnių istorikų lietuvių mitologijos aiškinimus.

(Tekstui panaudoti faktai, paskelbti Lietuvos enciklopedijoje. Bostonas, 1964. T-4).


[Pasikloniojimas][Postilė][M. Daukša ir M. Giedraitis][Tėvų žemė][Papročiai][Kalba][Istorija][Meno svetainė][Valstybinė programa][Renginiai][Žiniasklaida][Naujienos][Informacija][Turinys][Atsiliepimai][Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15