Angliškai

Leidinį rėmė Nacionalinė M. Daukšos Postilės išleidimo 400-ųjų metinių renginių organizavimo komisija, Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas

Interneto svetainė „Postilei – 400” leidžiama pagal Žemaičių kultūros draugijos Informaciniame kultūros centre parengtą kultūrinį-leidybinį projektą „Lietuviškos knygos keliu. Iš Žemaičių į Lietuvą”, kuris įtrauktas į Valstybinės komisijos, sudarytos M. Daukšos Postilės išleidimo 400-ųjų metinių renginiams organizuoti, bendrą renginių programą.

Projekto autorė ir vadovė Danutė Mukienė.

Žemaičių kultūros draugijos Informacinio kultūros centro adresas:

Vilniaus g. 22 , LT-2015 Vilnius, Lietuva.
Tel./faksas +370 5 2614809,
elektroninis paštas: samogit@delfi.lt 

Projektą įgyvendino:

  • Žemaičių kultūros draugijos redakcija „A mon sakaa?”;

  • Žemaičių kultūros draugijos Informacijos centras;

  • UNESCO katedra Informatika Humanitarams,
    Matematikos ir informatikos institutas (MII)

Leidinio kūrybinė grupė:

Danutė Mukienė, vyr. redaktorė (ŽKD IKC) samogit@delfi.lt
Nerutė Kligienė, ats. redaktorė (MII) nerute@ktl.mii.lt
Jonas Zdanevičius, multimedia projekto atlikėjas (MII) jonzdan@ktl.mii.lt;
Giedrė Kligytė, dailininkė dizainerė (VDA) giedre@mch.mii.lt;
Loreta Mukaitė, Audronė Pociutė, Gediminas Bugaitis, Ričardas Šeferis, Arūnas Mazalas, Albina Vaskelienė, Živilė Kavaliauskaitė, Deimantė Rybakovienė, Andrius Leliuga, Živilė Mukaitė, Kristina Noreikaitė, Albina Vaskelienė, korespondentai, samogit@delfi.lt
Sigitas Varnas, Jonas Danauskas, Danguolė Želvytė, fotografai samogit@delfi.lt
Zuzana Šiušaitė, Dainora Kupčinskas, vertėjos.

Leidinyje panaudotos iliustracijos iš Žemaičių kultūros draugijos fotoarchyvo.

Darbai atliekami UNESCO katedroje Informatika humanitarams, esančioje Matematikos ir informatikos institute. Konsultuoja Multimedia Centro Humanitarams ekspertai: Prof. Laimutis Telksnys (MII) UNESCO katedros Informatika humanitarams vedėjas telksnys@ktl.mii.lt; Evaldas Ožeraitis (MII) evaldas@ktl.mii.lt; Dr. Kęstutis Juškevičius (MII) jush@ktl.mii.lt

Rėmėjai:


[Angliškai][Pasikloniojimas][Postilė][M. Daukša ir M. Giedraitis][Tėvų žemė][Papročiai][Kalba][Istorija][Meno svetainė][Valstybinė programa][Renginiai][Žiniasklaida][Naujienos][Informacija][Turinys][Atsiliepimai][Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacijos centras, 2001
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Tinklalapis atnaujintas 2004.08.26