Jurgis Lebedys: MIKALOJAUS DAUKŠOS DARBŲ TĘSĖJAI

  • (Jurgis Lebedys. Mikalojaus Daukšos darbo tęsėjai // Senoji lietuvių literatūra. V., 1977. P. 79-80)1605m. buvo išleistas J. Ledesmos Katekizmas, skirtas Vilniaus vyskupijai, aukštaičiams [plačiau apie tai žr. Z. Zinkevičius. Apie 1605 m. Katekizmo tarmę. // „Baltistica”, t. IV (1), 1968, p. 109-116]. Spaudai jis buvo įteiktas kartu su M. Daukšos Katekizmu, skirtu Žemaičių vyskupijai, bet išėjo tik po 10 metų. 1595 m. vertimas jau buvo žuvęs, ir dabar Katekizmas buvo išverstas iš naujo. Jis vadinasi „Katekizmas arba Pamokymas, vienam kuriam gi krikščioniui reikiamas”. Antraštėje pažymėta, jog „antrąkart išspaustas”, nes pirmas leidimas buvo M. Daukšos. Vertėjas iki šiol tebėra neaiškus. Reikalas naujai išleisti J. Ledesmos Katekizmą prakalboje aiškinamas tuo, kad M. Daukšos vertimas esąs žemaitiškas ir aukštaičiai jo nesupranta. Todėl Vilniaus vyskupas suorganizavęs kitą vertimą. Iš prakalbos taip pat matyti, kad einama M. Daukšos pėdomis. Nežinomas vertėjas rašo, kad M. Daukša ir jis pats pramynė kitiems taką, bet jau yra didis metas prie to tako kelią viešą praskint ir gražiai nudaryt. Jis ragina tobulinti lietuvių literatūrinę kalbą. Pats vertimas irgi nė kiek ne blogesnis už M. Daukšos, kai kur net pralenkia jį. Vertėjas stengiasi išvengti skolinių, kuriuos buvo pavartojęs Daukša, pvz., žodį čyščius jis pakeitė prausta, pragaras – paskanda, bet kai kur grąžino svetimybes. Apskritai, anoniminis Katekizmas, parengtas didelėje M. Daukšos įtakoje, užima kuklią vietą lietuvių raštijoje. Jo vaidmuo literatūrinės kalbos formavimęsi nedidelis, bet vertinamas teigiamai. Šis Katekizmas kartu su M. Daukšos vertimu ir lenkišku originalu buvo perspausdintas E. Zitigo 1929 m.

 


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15