Angliškai

Aldona Prašmantaitė: IŠ KUNIGAIKŠČIŲ GIEDRAIČIŲ GIMINĖS ISTORIJOS

  • Kunigaikščių Giedraičių giminės vaidmuo Lietuvos kultūriniame gyvenime kol kas nėra giliau tyrinėtas. Tuo tarpu tai bene vienintelė lietuvių kunigaikščių giminė, per kartų kartas garsėjanti neeilinėmis asmenybėmis. Ypač ryškūs Giedraičių pėdsakai Lietuvos katalikų Bažnyčios istorijoje. Per keletą šimtmečių šeima išugdė ne vieną žymų dvasininką, daug prisidėjusį prie lietuvių kultūros puoselėjimo. Zenonas Ivinskis, studijos apie vyskupą Merkelį Giedraitį autorius, yra taikliai pastebėjęs, jog religinė šaka šioje gausioje giminėje yra gajesnė už kitas. Giminės polinkio į dvasinį gyvenimą ištakų, matyt, tikslinga būtų ieškoti XV-ojo šimtmečio vienuolio Palaimintojo Mykolaičio Giedraičio pasirinktame gyvenimo kelyje. Mykolo Giedraičio apsisprendimas kilmės užtikrintas privilegijas iškeisti į vienuolio abitą bus tapęs lemtingu ženklu visai giminei.
  • Giedraičių giminės kunigų sutinkama daugelyje Lietuvos parapijų. Nemažai jų įvairiu metu buvo kapitulų kanauninkais, prelatais. Ne vieno įvairių kartų Giedraičio, pasišventusio dvasininko darbui, gyvenimo istorija siejasi su Žemaitija. Net keturi Giedraičiai buvo Žemaičių vyskupais. XVa. pab. -XVII a. pr. Žemaičių vyskupiją valdė Merkelis Giedraitis (g. 1536m. 1609). XVIIIa. pab. Žemaičių vyskupu buvo Steponas Jonas Giedraitis (m. 1803). Po jo Žemaičiuose vyskupavo Juozas Arnulfas Giedraitis (g. 1754, m, 1838), Naujojo Testamento į lietuvių kalbą vertėjas, Žemaičių lituanistinio sąjūdžio inspiratorius. Juozo Arnulfo Giedraičio pavyskupiu buvo Simonas Mykolas Giedraitis (m. 1844), po vyskupo Juozapo Arnulfo mirties keletą metų valdęs Žemaičių vyskupiją.

[Angliškai][Pasikloniojimas][Postilė][M. Daukša ir M. Giedraitis][Tėvų žemė][Papročiai][Kalba][Istorija][Meno svetainė][Valstybinė programa][Renginiai][Žiniasklaida][Naujienos][Informacija][Turinys][Atsiliepimai][Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15