Angliškai

"ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS" KALENDORIUS

1999 m. sausis-liepa

Sausis

1919 01 01 Gedimino pilies bokšte pirmą kartą iškelta Lietuvos trispalvė vėliava.
1899 01 01 Gimė kompozitorius Tallat Kelpša. Mirė 1949 m.
1881 01 01 Urvių kaime, Skuodo vlsč. gimė dr. Danielius Alseika. Mirė 1936 05 09 Vilniuje.
1859 01 03 Puogų kaime, Viekšnių vlsč. gimė kunigas, spaudos bendradarbis Antanas Beržanskis. Mirė 1923 08 04.
1864 01 05 Gimė prelatas, Palangos klebonas, dekanas Juozapas Šniukšta.
1996 01 06 Telšiuose įvyko III-asis Žemaičių kultūros draugijos suvažiavimas.
1547 01 08 Karaliaučiuje išspausdinta pirmoji lietuviška knyga – M. Mažvydo Katekizmas.
1776 01 09 Karvaičiuose (Kuršių nerija) gimė Mažosios Lietuvos tautosakininkas, poetas, kultūros veikėjas Liudvikas Gediminas Rėza. Mirė 1840 08 30 Karaliaučiuje.
1923 01 15 Prasidėjo Klaipėdos krašto lietuvių sukilimas. Klaipėda prijungta prie Lietuvos.
1835 01 17 Anykščuiuose gimė poetas Antanas Baranauskas. (Kurį laiką mokėsi, dirbo Žemaitijoje). Mirė 1902 11 26 Seinuose.
1828 01 18 Prie Telšių gimė poetė Karolina Praniauskaitė. Mirė 1859 05 26 Utenoje.
1576 01 26 Žemaičių vyskupu paskirtas kunigaikštis Merkelis Giedraitis.
1964 01 27 Čikagoje mirė profesorius Viktoras Biržiška. Buvo gimęs 1886 02 23 Viekšniuose.
1872 01 28 Stemplių kaime, Švėkšnos vlsč., Tauragės apskr. gimė Žemaičių vyskupijos kancleris, profesorius Kazimieras Steponas Šaulys. Mirė 1964 05 09.
1901 01 31 Tirkšliuose (Mažeikių apskr.) gimė kompozitorius Vytautas Klova.
Vasaris
 
1994 02 02 Kalifornijoje (JAV) mirė pasaulyje garsi mokslininkė Marija Gimbutienė. Buvo gimusi 1921 01 23 Kaune.
1887 02 04 Matiškiuose, Jurbarko r. gimė kompozitorius, choro dirigentas Stasys Šimkus. Mirė 1943 10 15 Kaune.
1919 02 08 Taučiūnų kaime (prie Kėdainių) kautynėse su bolševikais žuvo pirmasis Lietuvos savanoris Povilas Lukšys.
1870 02 12 Šonių kaime, Alsėdžių vlsč., Telšių apskr. gimė visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto (1918 m.) signataras Jonas Smilgevičius. Mirė 1942 09 27 Kaune.
1919 02 13 Ant Alytaus tilto kautynėse su bolševikais žuvo pirmasis Lietuvos savanoris karininkas Antanas Juozapavičius.
1882 02 21 Dremblių kaime, Viduklės vlsč., Raseinių apskr. gimė II, IV, XIII Lietuvos Vyriausybės kabinetų vadovas Mykolas Šleževičius. Mirė 1939 11 11 Kaune.
1861 02 23 Rakandžiuose, Šiaulių r. gimė lietuvių visuomenės veikėjas, publicistas Jonas Šliūpas. Mirė 1944 11 06 Berlyne.
1886 02 23 Viekšniuose gimė prof. Viktoras Biržiška. Mirė 1964 01 27 Čikagoje.
1929 02 26 Petraičių kaime, Mažeikių apskr. gimė kalbininkas, filologijos mokslų daktaras Vincas Urbutis.
1894 02 26 Kusių kaime, Šilalės r. gimė aktorius Juozas Siparis. Mirė 1970 04 05 Vilniuje.
1885 02 26 Kutalių kaime, Kaltinėnų vlsč., Raseinių apskr. gimė Aleksandras Stulginskis, valstybės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas. Mirė 1969 09 22 Kaune.
1801 02 28 Nasrėnuose, Kretingos r. gimė Žemaičių vyskupas, rašytojas, liaudies švietėjas Motiejus Valančius.
1896 02 29 gimė Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys.

Kovas

1861 03 05 Lietuvoje panaikinta baudžiava.
1929 03 05 Kaune mirė Vladas Pūtvis Putvinskis, vienas iš Šiaulių sąjungos įkūrėjų, jos pirmininkas. Gimė 1873 09 24 Rygoje.
1877 03 08 Medingėnuose, Plungės r., gimė rašytoja, labdarė Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. Mirė 1930 07 24 Židikuose.
1990 03 11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.
1401 03 13 Žemaičiai sukilo prieš kryžiuočius. Atskyrę pagrindines Ordino jėgas, sudegino Dubysos ir Freideburgo pilis. Įveikus kryžiuočius, Žemaitija vėl susijungė su Lietuva.
1909 03 15 Palangoje gimė Lietuvos partizanų vadas, generolas Jonas Žemaitis-Vytautas. Mirė 1954 m. Maskvoje, Butyrkų kalėjime.
Kovo 16 d.– Knygnešių diena.
1939 03 23 Vokiečiai okupavo Klaipėdos kraštą.
1868 03 22 Jonaičiuose, Šilutės r. gimė Vilhelmas Vydūnas-Storasta, filosofas, rašytojas. Mirė 1953 02 20 Detmolde (Vokietija).
1887 03 26 Pareškečio kaime, Varnių vlsč. Telšių apskr. gimė diplomatas, kariškis Povilas Žadeikis. Mirė 1950 05 22 Kaune.
Kovo 28 d. – Verbų sekmadienis.

Balandis

1579 04 01 Karaliaus Stepono Batoro nurodymu įkurtas Vilniaus universitetas.
1919 04 02 Išrinktas pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona.
1252 04 02 Kryžiuočiai Danės žiotyse pradėjo statyti Memelburgo pilį. Įkurtas Klaipėdos miestas.
Balandžio 4 d. – Šventos Velykos.
1926 04 05 Gimė Antanas Vaičius, Telšių vyskupas.
1609 04 06 Varniuose mirė Žemaičių vyskupas, švietėjas Merkelis Giedraitis (gimė apie 1536 m.).
1811 04 11 Bambaluose, Kelmės r. gimė švietėjas, literatas, pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėjas Laurynas Ivinskis. Mirė 1881 07 17 Milvyduose (Šiaulių r.).
1924 04 14 Rietave (Plungės rajonas) gimė rašytojas Eduardas Cinzas. Mirė 1996 01 20 Briuselyje. Palaidotas Rietave.
1939 04 15 Varniuose gimė dirigentas Stanislovas Domarkas.
1849 04 26 Šilalėje mirė kunigas, rašytojas, žemaičių katekizmo rengėjas Boneventūras Miknevičius.

Gegužė

Gegužės 2 d. – Motinos diena.
1879 05 05 Balsėnų kaime, Švėkšnos vlsč., Tauragės apskr. gimė diplomatas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys. Mirė 1948 10 18 Lugane (Šveicarija).
1904 05 07 Panaikintas lietuviškos spaudos draudimas. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.
1569 05 08 Žemaičių matininkas Jokūbas Laskauskas pirmą kartą paminėjo Telšių miesto vardą.
1926 05 08 Paryžiuje Tautų Sąjunga pasirašė Konvenciją, pagal kurią Klaipėdos kraštas perduotas Lietuvai.
1510 05 10 Pietų Žemaitijoje (spėjama vieta) gimė pirmosios lietuviškos knygos – Katekizmo – autorius Martynas Mažvydas. Mirė 1563 05 21 Ragainėje.
1993 05 10 Evereste suplėvėsavo Lietuvos trispalvė. Ją iškėlė alpininstas žemaitis Vladas Vitkauskas.
1909 05 11 Plauginių kaime, Šiluvos vlsč., Raseinių apskr. gimė poetas Mykolas Linkevičius. Mirė 1941 01 12 Kaune.
1830 05 12 Bijotuose, Šilalės r. mirė rašytojas, kultūros veikėjas, pirmojo Lietuvoje muziejaus įkūrėjas Dionizas Poška. Gimė apie 1757 m. Maldūnuose arba Bardžiuose (Šilalės r.).
Gegužės 23 d. – Sekminės.
1991 05 25 Įvyko pirmasis Žemaičių kultūros draugijos suvažiavimas.
1989 05 27 Mirė pedagogas, dailininkas Česlovas Kontrimas. Gimė 1902 05 23 Dapšiuose, Mažeikių r.

Birželis

1845 06 04 Bukantėje, Plungės r. gimė rašytoja Julija Beniuševičiūtė-Žemaitė. Mirė 1921 12 07 Marijampolėje.
1920 06 06 Šarnelėje, Plungės r. gimė poetas, vertėjas Vytautas Mačernis. Žuvo 1944 09 04 Žemaičių Kalvarijoje.
Birželio 14 d. Lietuvių tautos genocido diena (1941 06 14 – masinių trėmimų iš Lietuvos pradžia).
1940 06 15 Į Lietuvą įžengė sovietinė kariuomenė.
1819 06 16 Daujotuose, Raseinių r. gimė tautosakininkas, etnografas, leksikografas Antanas Juška. Mirė 1880 11 01 Kazanėje.
1881 06 17 Kretingoje gimė Lietuvos politinis veikėjas, archeologas Vladas Nagevičius Nagius. Mirė 1954 09 15 Klyvlende (JAV).
Birželio 24 d. Joninės.
1941 06 24 Ablingos tragedijos diena.
1941 06 25 Rainių tragedijos diena.
1941 06 26 Červenės tragedijos diena.
1919 06 27 Pasirašyta Versalio taikos sutartis – baigėsi I-asis pasaulinis karas.
1875 06 29 Ušnėnuose, Kelmės r. gimė lietuvių kultūros veikėjas, švietėjas, literatūros kritikas Povilas Višinskis. Mirė 1906 m.
1754 06 29 Kamaraučiznoje, Molėtų r. gimė Žemaičių vyskupas, lietuvių raštijos veikėjas Juozapas Arnulfas Giedraitis. Mirė 1838 07 17 Alsėdžiuose.

Liepa

1569 07 01 Liubline pasirašyta Liublino Unijos Aktas, pagal kurį Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Lenkijos karalystė sujungtos į vieną valstybę – Žečpospolitą.
Liepos 2-9 dienomis – Žemaičių Kalvarijos atlaidai.
Liepos 6 d. – Lietuvos Valstybės diena.
1939 07 09 Iškilmingai atidarytas Žemaičių plentas.
1260 07 13 Prie Durbės ežero (dabar Latvijos Respublikos teritorija) žemaičiai kartu su lietuviais ir kuršiais sumušė jungtinę kryžiuočių ir kalavijuočių kariuomenę.
1410 07 15 Jungtinė kariuomenė, vadovaujama LDK Vytauto ir Lenkijos karaliaus Jogailos, prie Griunvaldo (Žalgirio) sutriuškino Kryžiuočių ordino kariuomenę.
1893 07 15 Pažvelsyje, Klaipėdos r. gimė rašytojas Butkų Juzė (Juozas Butkus). Mirė 1947 04 22 Klaipėdoje.
1933 07 17 Perskridę Atlantą, Soldine žuvo žemaičiai lakūnai, „Lituanikos” skrydžio didvyriai Darius ir Girėnas (Steponas Jucevičius ir Stasys Girskis). Palaidoti 1933 07 19 Kaune.
1994 07 21 Lietuvos Heraldikos komisija patvirtino atkurtą Žemaitijos herbą ir vėliavą.
1909 07 21 Kretingoje gimė feljetonistė Liūnė Janušytė.
1810 07 27 Gedminaičiuose, prie Švėkšnos, gimė lietuvių istorikas, bibliografas, kultūros veikėjas Jurgis Plioteris. Mirė 1836 02 15 Raseiniuose.
1936 07 28 Varkaliuose, Plungės r. gimė kompozitorius Juozas Domarkas.
Gediminas Adomaitis

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15