SVARBIAUSIOS KĖDAINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS DATOS

 • 1372 m. – Kėdainiai pirmą kartą paminėti H. Vartbergės kronikoje.
 • 1405 m. – Pastatyta Šv. Jurgio bažnyčia. Šiuo metu tai seniausias mūrinis pastatas Kėdainiuose.
 • 1527 m. – Gimė pirmosios lietuviškos knygos, išleistos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, autorius.
 • 1590 m. – Žemaičių seniūnas ir Vilniaus kaštelionas J. Kiška Kėdainiams išrūpino Magdeburgo miesto teises ir herbą.
 • 1614 m. – Kėdainiai ir jo apylinkės tapo įtakingų kunigaikščių Radvilų nuosavybe.
 • 1625 m. – Kunigaikštis K. Radvila įsteigė 4 klasių mokyklą.
 • 1631-1653 m. – Pastatyta Kalvinų (reformatų) bažnyčia.
 • 1655 m. – Įsteigta pirmoji miesto vaistinė – seniausia vaistinė Lietuvoje.
 • 1655 m. – Pasirašyta istorinė sutartis tarp Švedijos karaliaus Karolio Gustavo X ir kunigaikščio J. Radvilos.
 • 1809 m. – Gimė Aleksandras Griškevičius, aviacijos pradininkas Lietuvoje.
 • 1863 m. – Paberžės bažnyčios kunigas Antanas Mackevičius pirmasis iškėlė sukilimo, nukreipto prieš carą, vėliavą Lietuvoje.
 • 1871 m. – Pro Kėdainius nutiestas Liepojos-Romnų geležinkelis.
 • 1922 m. – Dotnuvoje įsteigta pirmoji Lietuvoje selekcijos stotis.

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15