Angliškai

VIENUOLYNAI ŽEMAITIJOJE


Buvęs Kražių benediktinių vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčiaKražių bažnyčia

Adresas:

Kražiai, M. K. Sarbievijaus g. 38.
Kelmės r. (17 km nuo rajono centro)
Bažnyčios tel: (8-297) 58349
 
Kražių vienuolynai, bažnyčios ne tik formavo urbanistinį miestelio veidą, bet turėjo ypatingą reikšmę Žemaitijos ir Lietuvos kultūrai, dvasiniam gyvenimui.
Daug ką iš šios grabingos praeities galima sužinoti apsilankius Kražių kraštotyros muziejuje, turinčiame daugiau kaip 2000 eksponatų.
Muziejaus siela – mokytojas ir kraštotyrininkas Edvardas Dirmeikis, gyvenantis Kražiuose (Valančiaus g. 7, namų tel.: 58345).
Į Kražius geriausiai vykti iš Kelmės, asfaltuotu keliu. Vykstant senuoju Žemaičių plentu nuo Kaltinėnų, tektų įveikti 16 km labai vingiuoto ir per kalveles šokinėjančio žvyrkelio.

 

Teksto autoriai Adomas Butrimas ir Povilas Šverebas

 

Buvęs Kražių jėzuitų vienuolynas bei kolegija ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Adresas:

Kelmės r. Kražiai, Kolegijos g. 5.
Bažnyčia ir didžioji dalis vienuolyno pastatų neišliko
Nuo Kelmės iki Kražių – 17 km

 

Kretingos bernardinų vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčiaKretingos bernardinų vienuolyno ansamblis

Adresas:

Kretinga, Vilniaus g. 2
Bažnyčia ir Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių vienuolynas veikia.
Tel.: (8-258) 53514, 53552. Faksas: (8-258) 51490
Nuo Kretingos iki Klaipėdos – 25 km, iki Palangos – 12 km.

Tekstas Povilo Šverebo

 

Buvęs Raseinių domininkonų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Adresas:

Raseiniai, Bažnyčios g.
Bažnyčia veikianti
Tel.: (8-228) 52406.
Vienuolyno pastate veikia Lietuvos nacionalinės bibliotekos Raseinių skyrius.
Tel.: (8-228) 52793

Tekstas Arvydo Pacevičaus

 

Buvęs Telšių bernardinų vienuolynas ir Šv. Antano Paduviečio bažnyčiaTelšių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir didieji vartai

Adresas:

Telšiai, Katedros g. 2
Bažnyčia veikianti.
Tel.: (8-294) 51974

Tekstas Adomo Butrimo

 

Buvęs Tytuvėnų bernardinų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos bažnyčiaTytuvėnų bernardinų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

Adresas:

Kelmės r., Tytuvėnai, Piliakalnio g. 1.
Bažnyčia veikianti.
Tel.: (8-297) 56132
Tytuvėnai įsikūrę 30 km į šiaurę nuo magistralės Kaunas-Klaipėda.
Miestelis lengvai pasiekiamas autobusais ir privačiu transportu iš Raseinių, Kelmės ir Šiaulių, geležinkeliu Šiauliai-Taragė-Sovietskas.

Tekstas Adomo Butrimo

 

Žemaičių Kalvarija, buvęs domininkonų (vėliau – marijonų) vienuolynas ir Švč. Margelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

Adresas:

Žemaičių Kalvarija, Plungės r..
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia veikianti.
Tel.: (8-218) 43175
 
Klebonas gyvena buvusiame vienuolyno pastate (Kalnų g. 8)
Žemaičių Kalvariją lengviausia pasiekti važiuojant iš Plungės ir Mažeikių. Vykstant plentu Plungė-Mažeikiai, nuo Plungės iki Žemaičių Kalvarijos yra apie 25 km, o nuo Mažeikių – 35 km.

Tekstas Povilo Šverebo

(Panaudoti tekstai – iš 1998 m. Vilniaus dailės akademijos leidyklos išleistos knygos „Lietuvos vienuolynai. Vadovas”) 


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15