TARPTAUTINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS "EX LIBRIS. DAUKŠOS „POSTILEI” – 400"
1999 m. Kėdainiai, M. Daukšos biblioteka

LIETUVA

 

  

Valerijonas Galdikas, Vilnius. „Konstantinas Bogdanas", 1999, X3/2, 10,5x7 cm

Antanas  Šakalys, Vilnius. „Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka", 1999, S, 13,7x10,7 cm

Antanas Šakalys, Vilnius. „Ex libris A. Šakalio"

Alfonsas Čepauskas, Vilnius. „Varnių Šv. Petro ir Povilo bažnyčia", 1999, C3, 98x65 mm

Marius Liugaila, Vilnius. „Prof. Nicola Carlone", 1999, C3, C5, C7, spalv., 95x127 mm

Marius Liugaila, Vilnius. „Guido Michelini", 1999, C3, C5, C7, spalv., 95x127 mm

Dalia  Grybauskaitė, Vilnius. „Guido Michelini", 1999, S, 14,5x9,3 cm

Dalia  Grybauskaitė, Vilnius. „Aloyzo Stasiulevičiaus", 1999, MT, 11x8 cm

Agatonas Radzevičius,   Kėdainiai. „Varnių Šv. Petro ir Povilo bažnyčia", 1999, X3 , 6x37 cm

Agatonas Radzevičius, Kėdainiai. „Vilniaus universiteto biblioteka", 1999, X3, 6x37 cm

Agatonas Radzevičius, Kėdainiai. „In memoriam Jurgis Lebedys", 1999, X3, 6x37 cm

Agatonas Radzevičius, Kėdainiai. „Kėdainių Rotušės dailės galerija", 1999, X3, 6x37 cm

Agatonas Radzevičius, Kėdainiai. „Janina Matulienė", 1999, X3, 6x37 cm

Agatonas Radzevičius, Kėdainiai. „Zigmas Zinkevičius", 1999, X3, 6x37 cm

Agatonas Radzevičius, Kėdainiai, „Krakių Šv. Mato bažnyčia", 1999,  X3, 6x37 cm

Agatonas Radzevičius, Kėdainiai. „Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka", 1999, X3, 6x37 cm

Aušra Čapskytė, Vilnius. „Adolf Erhart", 1999, XR, 90x70 mm

Aušra Čapskytė, Vilnius. „Guido Michelini", 1999, XR, 75x65 mm

Aušra Čapskytė, Vilnius. „Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka", 1999, XR, 81x80

Vytautas Petronis, Utena. „In memoriam Pranas Skardžius", 1999, tušas, 11x10,2 cm

Ona Šimaitytė-Račkauskienė, Klaipėda. „Antanas Šakalys", 1999, C3, 9x7,5 cm

Ona Šimaitytė-Račkauskienė, Klaipėda. „Algirdas Bosas", 1999, C3, 6,5x6,5 cm

Algirdas Indrašius, Utenos r. „A. Šakalio", 1999, X3, 110x115 mm

Algirdas Indrašius, Utenos r. „Kėdainių Rotušės dailės galerija", 1999, X3, 110x115 mm

Živilė Žviliūtė, Vilnius. „In memoriam Merkelis Giedraitis", 1999,  X3, 15x11 cm

Živilė Žviliūtė, Vilnius. „Varnių Šv. Petro ir Povilo bažnyčia", 1999, X3, 9x15 cm

Evalda Kęstutis, Vilnius. „Vilniaus universiteto biblioteka", 1999

Laima Gedvilaitė-Sakalauskienė, Klaipėda. „Šiaulių ekslibrisų muziejus", 1999, C3, 11x7 cm

Aušra Paulauskienė,Kėdainiai."Šv. apaštalų Petro ir Povolo bažnyčia", 1999, cinkografija, 14,8x11,2 cm

Aušra Paulauskienė,Kėdainiai.
"Vilniaus universiteto spaustuvė", 1999, cinkografija, 14,8x11,8 cm

Jolanta Galdikaitė, Kaunas. „Ąžuolas Babėnuose", C3, 11,5x14 cm

Jolanta Galdikaitė, Kaunas. „Žemaitija", C3, 14,5x6 cm

Jolanta Galdikaitė, Kaunas. „Vilniaus universiteto biblioteka", 1999, C3, 14,5x6 cm

Povilas Šiaučiūnas, Panevėžys. „Ikuo Marata", 1999, X3, 85x65 mm

Povilas Šiaučiūnas, Panevėžys. „Guido Michelini", 1999, X3, 100x50 mm

Povilas Šiaučiūnas, Panevėžys. „A. Erhart", 1999, X3, 95x50 mm

Eikantas Pakalka, Vilnius. „Vilniaus universiteto spaustuvė", 1999, X1, 15x13 cm

Eikantas Pakalka, Vilnius. „Kėdainių Rotušės dailės galerija", 1999, X1, 15x12 cm

Eikantas Pakalka, Vilnius. „Vilniaus universiteto spaustuvė", 1999, X1, 15x15 cm

Algirdas Mikonis, Panevėžys. „Janina Matulienė", 1999, X3, 11,5x10,5 cm

Arvydas Pakalka, Vilnius. „Aloyzas Stasiulevičius", 1999, X2, 15x15 cm

Arvydas Pakalka, Vilnius. „Vilniaus universiteto spaustuvė", 1999, X2, 15x12 cm

Arvydas Pakalka, Vilnius. „Kėdainių Rotušės dailės galerija", 1999, X2, 15x11 cm

Arvydas Pakalka, Vilnius. „Aloyzas Stasiulevičius", 1999, X2, 12x15 cm

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15