TARPTAUTINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS

1999 m. Kėdainiai, M. Daukšos biblioteka

 

Konkurso nuostatai

Konkurso nuostatuose pažymima, kad „Daukšos darbų svarba tęsiasi per keturis šimtmečius, jo mintys ir idėjos ne mažiau aktualios ir šiandien. Viso pasaulio šalių mokslininkai, kalbininkai, istorikai tyrinėja ir populiarina Daukšos kūrybinį palikimą. Jo „Postilės” 400 metų jubiliejui rengiamasi ne tik M. Daukšos tėvynėje Lietuvoje, jo gimtuosiuose Kėdainiuose – iškilios istorinės praeities ir lietuvių raštijos mieste, bet ir visame pasaulyje. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka kartu su Šiaulių ekslibrisų muziejumi, įvertindama knygos ir ekslibrisų glaudų ryšį, vykdydama tarptautinio bendradarbiavimo misiją, rengia tarptautinį ekslibriso konkursą ir parodą „Exlibris. Daukšos „Postilei” – 400”.

Konkurso tikslas

Įprasminti lietuvių raštijos pradininko kunigo Mikalojaus Daukšos asmenybę, jo gyvenimo, ganytojiškos ir literatūrinės veiklos vietas, sukurti su „Postile” susietus knygos ženklus.

Konkurso sąlygos

Konkurse kviečiami dalyvauti įvairiose pasaulio šalyse gyvenantys dailininkai – sukurti naujus ekslibrisus, skirtus M. Daukšai ir jo parengtai „Postilei”. Ekslibrisai turėtų įtaigiai atskleisti „Postilės” įtaką lietuvių raštijai ir gimtajai kalbai, pasakoti apie Lietuvos kultūrą, istoriją, dabartį. Ekslibrisai gali būti
„in memoriam” arba skirti dabartinėms mokslo, meno, kultūros ir kitoms žymioms asmenybėms, bibliotekoms ar organizacijoms. Juose būtinas įrašas – EX LIBRIS. DAUKŠOS „POSTILEI” – 400” ir pasirinkto asmens pavardė ar institucijos pavadinimas. Ekslibrisų kiekis neribojamas.
Ilgiausia kraštinė – 15 cm. Ekslibrisai turi būti atlikti grafikos technika, pirmenybė teikiama spausdintiems iškiliąja spauda.
Konkursui reikalinga pateikti:
Po 5 kiekvieno išspausdinto ar autografuoto ekslibriso atspaudus, kitoje pusėje užrašius savo pavardę ir vardą, gyvenamąją vietą.
Kataloginius duomenis (nurodyti ekslibriso sukūrimo metus, grafikos techniką, matmenis).
Ekslibrisus konkursui siųsti iki 1999 m. rugsėjo 1 d. adresu:
Tarptautiniam ekslibrisų konkursui,
Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka,
Didžioji rinka 11, LT-5030 Kėdainiai.

Vertinimas

Žiuri vertins kiekvieną konkursui pateiktą ekslibrisą. Parodai ir apdovanojimams bus pateikti tik nuostatus atitinkantys ekslibrisai. Meniškiausių ekslibrisų autoriams bus skiriamos tokios premijos:
I premija – 1000 Lt;
II premija – 600 Lt;
III premija – 400 Lt.
Kitų meniškų ekslibrisų autoriai žiuri sprendimu gali būti apdovanoti įvairių organizacijų ir rėmėjų prizais, vertingomis dovanomis ir diplomais.
Visi parodos dalyviai gaus parodos katalogą.
Ekslibrisai lieka konkurso rengėjams. Rengėjai taip pat pasilieka teisę publikuoti konkursui atsiųstus ekslibrisus nemokamai. Konkursinių darbų paroda bus surengta 1999 m. rugsėjo mėnesį Kėdainių Rotušės dailės galerijoje.

Konkurso kuratoriai

Jonas Nekrašius – Šiauliai, tel.: (8-21) 427664;
Zita Civilkaitė – Kėdainiai, tel.: (8-257) 55643, 50672;
e-mail.: mikalojus@post.omnitel.net
Kėdainių M. Daukšos viešoji biblioteka, Šiaulių ekslibriso muziejus.
Nuostatus parengė Jonas Nekrašius.
 
Ekslibrisų atlikimo technikos žymenys
C3 – ofortas;
C4 – sausa adata;
C5 – akvatina;
C7 – mecotinta;
CAD – kompiuterinė technika;
L – litografija;
MT – mišri technika;
P1 – štrichinė klišė;
P7 – ofsetas;
S – šilkografija;
X1 – medžio raižinys;
X2 – medžio raižinys;
X3 – linoraižinys;
X6 – plastmasės raižinys.

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15