EX LIBRIS. MIKALOJAUS DAUKŠOS "POSTILEI" - 400

1999 m. pabaigoje Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka išleido 1999 m. M. Daukšos "Postilės" 400 metų sukakties proga organizuoto tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogą. Knygos sudarytojas Jonas Nekrašius. Dailininkė Gražina Šimoliūnienė.

Leidinyje publikuojami ne tik konkurso dalyvių sukurti knygos ženklai, bet ir skelbiama visa svarbiausia informacija apie konkusą: jo nuostatai, vertinimo komisijos sudėtis, dalyvių ir laureatų sąrašai, konkursinių darbų kataloginiai duomenys. Trumpai nušviečiamas lietuviškos raštijos LDK pradininko Mikalojaus Daukšos gyvenimas, pateikiama trumpa informacija apie "Postilę", Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešąją bblioteką.

Knyga išleista 1000 egz. tiražu. Ją platina Kėdainių M. Daukšos viešoji biblioteka (5030 Kėdainiai, Didžiosios rinkos a. 11).

 

Žemaičių kultūros draugijos redakcijos informacija


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15