paprochiai.jpg (11894 bytes)
Angliškai

PATARLĖS ĖR PRIEŽUODĒ

( žemaitiškai)


Aple žmuogaus pruota

Kas pruotings, tas baguots.
Galvuots kap kanapis.
Dorna ė bažnīčiuo moš.
Galva tor tik tam, ka i sobėnė lapu nepribėrto.
Nu žiuoploma vaistū nier.
Dėrbk so galvo, vuo ne so sobėnė.
Ėlgs plauks ­ trumps razoms.

Aple muoksla

Kou jauns ėšmuoksi, sens neožmėrši.
Ėš kaktuos svėista netepsi.

Aple lėngvabūdėškoma

Kor vies pot, tėn ė linkst.
Plūdoriou kap šūds ont vondėns.

Aple miegiejus pasėkuolītė

Kas gėras, tou ė perkūns trenk.
Kelas kap šūds ont šakės.
So gondrās kėlsi, so varnuoms krėsi.

Aple melagīstė, sarmatas netoriejėma

Pats maiša plieš, pats žvėig.
Kiaulė sarmatas netor.
Veizas kiaulės akimis.
Ileisk vėlni i bažnīčė ė unt altuoriaus palėps.

Aple nepaslonkoma, neapsokroma

Sokas kap mėnturis.
Vākščiuo kap mėgla dėina.
Ėšejė kap iežīs mėiliū.

Aple tīlenius, paniurielius

Sosėraukės kap devīnės petnīčės.
Atsėvėipės kap Zabora komelė.
Sosėraukės kap nagėnė.
Tīl kap žovės, borna vondėns prisėsiemės.
Tīl kap sobėnė.

Aple darbštoma

Kėinuo ronkas joudas, tuo sāžėnė balta.
Kor diesi, tėn pritėks: ėr pri puona, ėr pri klėbuona.

Aple tingėnīstė

Dėrb kap ne so sava nagās.

Aple tus, katrėi pradiejė, bet nepabėngė darba

Apšėkā nīkšti, apšėk ė delna.
Bezdiek nebezdiejės, vės tėik šėktė reikies.

Aple guobšoma

Kas svetėma nuor, tas ė sava netor.

Aple tus, katrėi skob

Skob kap plėks i pėrti.
Šuokėnie kap lopams.
Šuokėnie kap pėzios, katros jaujė oždegė.
Laksta kap pratrīdės.
Laksta kap velnė nešams.
Laksta kap i sobėnė ignībts.
Šuokėnie kap varlie ont lėntuos.

Aple navalas

Kor šėka, tėn palėka.

Aple nekontroma

Veršis karvės sobėnie, vuo žīds jau so peilio šuokėnie.

Aple besaiki nuora vėskou žėnuotė

Daug žėnuosi, greitā pasėnsi.
Prarėjė kap šou moila.

Aple žmuoniū nesotarėmus

Vėinam jouda, kėtam ­ balta.
Vėinam ruožė, kėtam ­ rupūžė.
Vėns trauk, kėts velnė lauk.
Draugau kap šou so katė.
Pouds pouda vanuo ­ abo labo joudė.
Sermiega sermiega jied.

Aple panašoma

Tuoks tuoki pasėtėka ėr ont alaus pavadėna.
Aklos akla vėd.
Varns varnou akėis nekert.

Aple prigimti, papratėma

Kuoks vel’s gėmė, tuoks ėr dvies.
Ėš mėška parvežts i mėška ė veizas.
Vel’s angelo nepasėvers.
Prigimtės ož papratėma baisesnė.

Aple gėrtuoklīstė

Gėrtam ėr jūra ligi kieliu.
Gėrta ė vel’s neraus.

Aple ikīroma

Kimb kap šūds pri sėinas.
Draska kap kuilis riegsti.

Aple veidmainiavėma, apsėmetėma

Gailės kap pernīkštė snėiga.
Kauk kap vėlks avietīnė.

Aple muoralė

Auksos ė pelėnūs blėzg.
Kuol vėsėms itiksi ė nu velnė atliksi.
Prastam gers nebūsi.
Velnė nešts ė pamests.
So velnio vuobolū rinktė nėisi: paliksi ė be maiša, ė be vuobolū.
Šou ėr ont Pondėiva luo.
Šonėis balsos i dongo nein.
Šūda lėnk ne diel baimės, vuo diel smarvės.
Už gera vėsumet prasto atsėmuok.
Nier tuo bluoga, kas neėšeito i gera.
So kou sotapsi, tuoks ė pats tapsi.

Aple meilė

Meilė ož trīda baisesnė.
Meilė ­ ne seilė, nenorīsi.
Meilė ­ ne seilė, neėšspjausi.
Sena meilė nerūdie, laikou einou viel atgīn.
Tėn, kor do jaunė, puoteru nieks nekalb.

Aple muotrėškas

Je muotrėška perš, vel’s šliūba doud.
Taršk kap pardžiūvė lapā.
Buoba ėr ož vėlni mondresnė.
Kor muotrėška pėili galond, ni vel’s nežėna.

Aple fizinius trūkumus

Kuoks pastatīts, tuoks pagoldīts.
Kėik parėtos, tėik pastatios.
Aukšts kap kartė.
Kap krīžiaus minīčka ėšbala, ka vėlni pamatė.

Aple gīvenėma ėlgoma, jaunīstė ė senatvė

Jauna pouš zūbā, vuo sena ­ drabožē.
Je jauns pablūdėj, Dėivalis nesūdėj.
Žėlė galvuo ­ vel’s oudėguo.
Kas tievū neklausa, valga douna sausa.

Aple svēkata

Svēkata ož auksa brongesnė.
Tamstas lėga kap mona svēkata.
Serg, vaituo ­ valdītė nenostuo.
Svetėma lėga pėršto īr maišuoma.
Ta eglė, katra trat, laika ėlgiau.

Aple smėrti

Smėrtis i dontis neveiz.
Solig saulė negīvėnsi.
Nomėrės nebiparėisi.

Aple valgi, apriedus

Devė Pondėivs dontis, dous ė dounas.
Pėlvs ­ ne gruomėta.
Ėš bada ėr šou varškė jied.
Prastuos potras ė šou nejied.
Poikē pariedīk ­ ė mėits būs poikos.
Poikem žmuogou ė smurglis tink.
Luops ont luopa ė tretiesis ont vėršaus.

Aple nuorus, tėkslus, rizika

Nerizikoudams ni kėlniu neprišiksi.
Lauk kap gervė giedruos (pagadas).
Beėiškuodams balondė netėksi ė varnas.
Ruošas kap varna i ožmari liektė.
Ėšspjuovės nebsogausi.
I pelkė krėtės sausos nekėlsi.
Kas galvuo, tas ėr ont lėižovė.

Aple torta

Baguotam ėr vel’s i kuošė šėk, biednam ­ ėr kroupus primīž.
Už piningus ni tortu, ni meilės nenopėrksi.

 

Tautuosaka ožrašīta bovosės Žemaitiu vīskopėjės, koriuo dėrba
M. Daukša ėr M. Giedraitis, terėtuorėjuo.
Pateikiejē: Telšiūs gyvenonti Andrijauskātė Duomėcelė,
gėmusi netuolėj Žarienu, ėr Šiaudkulienė Teuoduora, gėmusi Kelmės rajuonė.
1992 metās ožrašė R. Kinderītė ėr D. Bulašātė.
Tekstā pateikamė dounininku puotarmė.

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15