KNYGOS, KURIĄ 1963 m. IŠLEIDO
ČIKAGOS PEDAGOGINIS INSTITUTAS
M. DAUKŠOS MIRTIES 350-ųjų METINIŲ PROGA, VIRŠELIS

 

Knygos, kurią 1963 m. išleido Čikagos Pedagoginis institutas M. Daukšos mirties 350-ųjų metinių proga, viršelis Knygos leidybą finansavo kunigas Benediktas Sudintas ir Vilniaus krašto lietuvių sąjungos Čikagos skyrius.
Prakalbą į lietuvių kalbą išvertė Aleksandras Dundulis.
Knygos redaktorius Domas Velička.
Nuotraukos Vaclovo Noreikos.
Spausdino M. Morkūno spaustuvė Čikagoje.


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15