POSTILĖS DEDIKACIJA VYSKUPUI MERKELIUI GIEDRAIČIUI

Postilės dedikacija vyskupui Merkeliui Giedraičiui. Lietuviškasis dedikacijos vertimas yra išlikęs Simono Daukanto Postilės egzemplioriuje, jo paties ranka įrašytas

Amžiais [1] nupuola didžių karalių miestai,
Amžiais pragaišta brangūs paminklai kariovedžių,
Didžius suėda ilgi amžiai marmurus,
Amžiais ir piramidės, ir aukšti ąžuolai griūna, –
Bet tavo garbė, Vyskupe, gamta [2], nabažnumas [3], ir viera [4]
Neragaus smerties ant amžių.
Kordin [5]? Nesa žmonėmus tavomus šventą patiekei peną [6],
Kurio šlovė, garbė ir gyrimas nemoka numirt.

VACLOVAS LABUNAUSKIS

1. Per ilgus amžius, per ilgą laiką; 2. Dorybė; 3. Pamaldumas; 4. Tikėjimas;
5. Kodėl;. 6. T. y. išleidai “Postilę“ lietuvių kalba.

Kanauninko Mikalojaus Daukšos „Postilės” dedikacinis puslapis su vyskupo Merkelio Giedraičio ženklu (insignija).

Postililla catholicka... per Mikaloiv Davksza... Wilniui, 1599 (S. Daukanto egzempliorius Lietuvių kalbos ir literatūros institute).

 

Kanauninko Mikalojaus Daukšos „Postilės” dedikacinis puslapis su vyskupo Merkelio Giedraičio ženklu (insignija). Viršuje – lotyniškas ketureilis vyskupo Merkelio Giedraičio ženklui, apačioje – Vaclovo Labunauskio lotyniška epigrama-panegirika, skirta tam pačiam vyskupui už „Postilės” išleidimą. Ši „Epigramma” Simono Daukanto „Postilės” egzemplioriuje įrašyta su lietuvišku vertimu, pasirašyta to paties V. Labunauskio. Manoma, kad V. Labunauskis yra šios epigramos autorius.[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15