LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
 
1998 m. gegužės 11 d. Nr. 569
 
Vilnius
 
Dėl valstybinės komisijos M. Daukšos „Postilės” 400 metų minėjimui organizuoti sudarymo
 
Siekdama paminėti vienos iš pirmųjų lietuviškų knygų – M. Daukšos „Postilės” 400 metų jubiliejų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Sudaryti šią valstybinę komisiją M. Daukšos „Postilės” 400 metų minėjimui organizuoti:
Arvydas Vidžiūnas – Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas (komisijos pirmininkas);
Danutė Mileikienė – Telšių apskrities viršininkė (komisijos pirmininko pavaduotoja);
Naglis Puteikis – kultūros viceministras ((komisijos pirmininko pavaduotojas);
Zigmas Zinkevičius – akademikas (komisijos pirmininko pavaduotojas);
Juozas Girdzijauskas – Vilniaus universiteto profesorius;
Žibartas Juozas Jackūnas – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas;
Albinas Jovaišas – Vilniaus universiteto profesorius;
Sigitas Jurčys – Mažesniųjų Brolių Ordino (OFM) Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos provinciolas;
Sigitas Kaktys – Lietuvos Respublikos Seimo Valdymo reformų ir savivaldybių komiteto narys;
Birutė Kulnytė – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė;
Petras Repšys – dailininkas;
Algirdas Sabaliauskas – Lietuvių kalbos instituto direktorius;
Rimantas Sližys – Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos direktorius;
Donatas Stulpinas – Telšių vyskupijos kancleris;
Bonifacas Stundžia – Vilniaus universiteto profesorius, Filologijos fakulteto dekanas;
Juozas Širvinskas – kultūros viceministras;
Eugenija Ulčinaitė – Vilniaus universiteto docentė, Klasikinės filologijos katedros vedėja;
Ignacas Stasys Uždavinys – Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto narys.
 
Ministras Pirmininkas      ( parašas)    Gediminas Vagnorius
 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės Kanceliarijos Bendrojo skyriaus antspaudas)


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15