Angliškai

 

VALSTYBINĖS KOMISIJOS M. DAUKŠOS "POSTILĖS" 400 METŲ MINĖJIMUI ORGANIZUOTI RENGINIŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

 


I. Renginiai

1. Tarptautinė konferencija, skirta Postilės 400 metų jubiliejui. (Vyks Vilniaus Universitete 1999 m. rugsėjo mėn.);
2. Mokslinė-šviečiamoji konferencija. (Vyks Kėdainiuose 1999 m. rugsėjo mėn.);
3. Mokslinė-šviečiamoji konferencija. (Vyks Varniuose 1999 m. rugsėjo mėn.);
4. Renginiai Kėdainiuose:
4.1. Kalbos šventė Kėdainių mieste „Klausyk, mano tauta, lietuviško žodžio”. (Vyks 1999 m. rugsėjo-spalio mėn.),
4.2. Kalbos šventė Krakių miestelyje. (Vyks 1999 m. rugsėjo ar spalio mėn.)
4.3. Tarptautinis ekslibrisų konkursas (organizuoja Kėdainių Mikalojaus Daukšos biblioteka, vyksta 1999 m. balandžio-spalio mėn.)

II. Leidyba

1. Išleisti akademinį M. Daukšos „Postilės” ir jos šaltinių leidinį (2 tomai);
2. Išleisti šviečiamąjį leidinį, skirtą M. Daukšos „Postilės” 400 metų sukakčiai;
3. Išleisti šviečiamąją knygą „Mikalojus Daukša”. (Aut. A. Jovaišas.);
4. Išleisti tarptautinės konferencijos, skirtos M. Daukšos Postilės 400 m. sukakčiai, medžiagą;
5. Paremti Žemaičių kultūros draugijos informacinio centro leidybinę programą „Lietuviškos knygos keliu. Iš Žemaičių į Lietuvą”:
5.1. Išleisti dvigubą „Žemaičių žemės” numerį („M. Daukšos, M. Giedraičio ir M. Strijkovskio kelias”),
5.2. Išleisti knygą „Varnių kunigų seminarija”,
5.3. Parengti puslapį apie M. Daukšą Internet’e ir nuolat jį atnaujinti;

III. M. Daukšos atminimo įamžinimas ir jo gyventos aplinkos restauravimas

1. Paminklo M. Daukšai ir M. Giedraičiui užbaigimas;
2. Atminimo lentų iškalimas Telšių katedrai;
3. Atminimo medaliai;
4. Vilniaus akademijos spaustuvės atminimo lenta;
5. Varnių katedros tinkavimas, fasado avarinės būklės likvidavimas;
6. Muziejaus elektros pastotė;
7. Muziejinių auditorijų įrengimas;
8. M. Daukšos atminimo įamžinimas Kėdainių rajone:
8.1. Atminimo lentos iškalimas ir pastatymas,
8.2. Koplytstulpio pagaminimas ir pastatymas Krakėse.

(Renginiai ir priemonės patvirtintos 1998 m. birželio 25 d.)


[Pasikloniojimas][Postilė][M. Daukša ir M. Giedraitis][Tėvų žemė][Papročiai][Kalba][Istorija][Meno svetainė][Valstybinė programa][Renginiai][Žiniasklaida][Naujienos][Informacija][Turinys][Atsiliepimai][Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15