DĖL MOTERŲ ĮVARDIJIMO DLK KARIUOMENĖS DOKUMENTUOSE

Jūratė Čirūnaitė, Vytauto Didžiojo universitetas

 

Medžiaga rinkta iš XVI–XVII a. kariuomenės sąrašų.

Įvardijimo struktūra. Moterų įvardijimą sudaro asmenvardžiai ir juos paaiškinantys bendriniai žodžiai. Asmenvardžiai – tai vardai, pravardės ir iš šeimos narių (sutuoktinio, tėvo, retais atvejais – sūnaus, brolio, motinos, dieverio) asmenvardžių sudaryti antroponimai. Asmenvardžius paaiškinantys bendriniai žodžiai pagal reikšmę skirstomi į šeimyninės padėties ir giminystės, luomo, pareigybės, tautybės nuorodas.

Įvardijimo ilgis. Įvardijimą sudaro 1–6 asmenvardžiai ir 1–4 asmenvardžius paaiškinantys bendriniai žodžiai ar jų junginiai. Dalis įvardijimų susideda vien iš asmenvardžių.

Įvardijimo tipai. Šeimos asmenvardžių atžvilgiu moterų įvardijimai skirstomi į įvardijimus vien šeimos asmenvardžiais, įvardijimus be šeimos asmenvardžių, mišrius įvardijimus.


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15