MIKALOJAUS DAUKŠOS "POSTILĖ" XVI A. PABAIGOS DLK KULTŪRINIAME KONTEKSTE

Juozas Karaciejus, Lietuvių kalbos institutas

M. Daukša XVI a. pabaigos DLK kultūriniame gyvenime pirmiausia išsiskiria tuo, kad jis išvertė, parengė ir išleido dvi pirmąsias išlikusias lietuviškas knygas – J. Ledesmos katekizmą ir J. Vujeko „Mažąją postilę“. Tačiau mes turime žinių, jog DLK pirmoji lietuviška knyga buvo išleista gerokai anksčiau – 1585 m. Todėl pranešime bus nagrinėjami du klausimai:

1. Remiantis mus pasiekusiais M. Daukšos „Postilės“ spausdinimo istorijos duomenimis, keliama mintis, kad būtent šie faktai visiškai patvirtina žinią, jog 1585 m. DLK lietuvių kalba tikrai buvo išleistas P. Kanizijaus katekizmas, nes kitaip sunku būtų paaiškinti, kodėl M. Daukša pirmiausia ėmėsi versti didžiulį pamokslų rinkinį, o ne katekizmą.

2. Iki šiol kalbėdami apie M. Daukšos „Postilę“ visada prisimename jos garsiąją lenkišką prakalbą, kurioje, kaip teigiama mūsų filologinėje literatūroje, išaukštinama lietuvių kalba. Toks teiginys, mano galva, nėra visai tikslus. Lietuvių kalbos įvaizdžiu čia pasinaudojama savo politinėms nuostatoms išsakyti, nes, būdamas uoliu dvasininku, M. Daukša, atrodo, negalėjo aiškiai pasisakyti prieš Liublino uniją. Šią mintį tam tikra prasme patvirtina ir M. Daukšos kolegos – kanauninko M. Strijkovskio raštai.


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15