JUBILIEJINIAI RENGINIAI KĖDAINIUOSE

1999– ieji metai

Sausis–rugsėjis
Tarptautinis ekslibrisų konkursas „Ex libris. Daukšos „Postilei” – 400 M”.
 
Sausis–lapkritis
Kilnojamoji spaudinių paroda „O Daukšos žodis – lietuvių kalba, /Poezijos žodis – žydinti tauta” (J. Keliuotis).
 
Sausis–gruodis
Rajono literatų poezijos ir prozos konkursas, skirtas M. Daukšos „Postilės” išleidimo 400 metų jubiliejui.
 
Vasaris
Literatūrinė–muzikinė popietė vaikams „M. Daukša – meilės tėvų kalbai puoselėtojas”.
 
Gegužė
Kalbos šventė „Klausyk, mano tauta, lietuviško žodžio”.
 
Rugsėjis
Literatūrė–muzikinė popietė „Gera kitomis kalbomis kalbėti, didi gėda – savosios gerai nemokėti”.
Tarptautinio ekslibrisų konkurso „Exlibris. M. Daukšos „Postilei” – 400” paroda.
Mokslinė šviečiamoji konferencija.

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15