TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA"MIKALOJUS DAUKŠA IR JO LAIKO KULTŪROS KONTEKSTAS


1999 m. spalio 21-22 dienomis Vilniaus universitete įvyko tarptautinė konferencija „Mikalojus Daukša ir jo laiko kontekstas", skirta M. Daukšos „Postilės" išleidimo 400 metų jubiliejui. 

Organizatorius: Baltų filologijos katedra, Filologijos fakultetas, Vilniaus universitetas. vilnius, LT–2734 Lietuva. Tel. +370–2–687211. Faksas +370–2–687210. El. paštas: Baltistica@flf.vu.lt
Konferenciją parėmė:
Mikalojaus Daukšos „Postilės” 400 metų minėjimo valstybinė komisija.

Konferencijos organizacinis komitetas
 
Pirmininkas – prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia.
Nariai:
doc. dr. Adomas Butrimas,
prof. dr. Albinas Jovaišas,
dr. Artūras Judžentis,
dr. Jūratė Kiaupienė,
prof. habil. dr. Eugenija Ulčinaitė.

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI

Giedrė Čepaitienė (Šiauliai). Kalbos etiketo atspindžiai Mikalojaus Daukšos „Postilėje“ .
Jūratė Čirūnaitė (Kaunas). Dėl moterų įvardijimo DLK kariuomenės dokumentuose.
Michał Giedroyć (Oxford). A new look at the so-called legendary part of the Bykhovets chronicle.
Rainer Eckert (Berlin). Ein slawisches Lehnwort in der ”Postille“ des Mikalojus Daukša und seine synonymischen und phraseologischen Beziehungen.
Audra Ivanauskienė (Vilnius). Daiktavardžio linksniavimo tipų kitimo tendencijos, remiantis Mikalojaus Daukšos „Postile“.
Liudas Jovaiša (Vilnius). Mikalojus Daukša – dvasininkas.
Albinas Jovaišas (Vilnius). Žemaičių vyskupija Mikalojaus Daukšos laikais.
Juozas Karaciejus (Vilnius). Mikalojaus Daukšos „Postilė“ XVI a. pabaigos DLK kultūriniame kontekste.
Vitas Labutis (Vilnius). Kodėl Konstantino Sirvydo žodyne neįvardytos aprašomosios kalbos?
Vilija Lazauskaitė (Vilnius). Mikalojaus Daukšos kirčiavimas: korektūros klaidos ar kirčiavimo variantai?
Jovita Liutkutė (Kaunas). Nuolaidos šalutinių sakinių modeliai Mikalojaus Daukšos raštuose.
Bronius Maskuliūnas (Vilnius). Dėl vieno posesyvumo raiškos atvejo Mikalojaus Daukšos „Postilėje“.
Vytautas Mažiulis (Vilnius). Dėl lie. Daukša kilmės.
Guido Michelini (Parma). Mikalojaus Daukšos Katekizmo šaltinių klausimai.
Danguolė Mikulėnienė (Vilnius). Dėl priesaginių daiktavardžių kirčiavimo raidos.
Sigitas Narbutas (Vilnius). Saliamono Risinskio Lietuva.
Norbert Ostrowski (Kraków). Rzekomo prymarne praesentiana -ja- w litewskim (część II).
Jūratė Pajėdienė, Artūras Judžentis (Vilnius). Sudėtiniai sakiniai su idant ir jog Mikalojaus Daukšos katekizme.
Dainora Pociūtė-Abukevičienė (Vilnius). Mikalojus Daukša ir katalikiškosios kultūros reformos kryptis.
Albertas Rosinas (Vilnius). Kai kurių žodžių gramatinis statusas Mikalojaus Daukšos tekstuose.
Eugenija Ulčinaitė (Vilnius). Mikalojaus Daukšos „Postilė“ – trijų kalbų ir kultūrų sąveika.
Steven Young (Maryland). On the accentuation of Mikalojus Daukša’s Postilla.
Zigmas Zinkevičius (Vilnius). Dėl Mikalojaus Daukšos rašomosios kalbos kilmės.

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15