KĖDAINIŲ MIKALOJAUS DAUKŠOS MOKYKLOJE 

Elena Vaičiūnienė, Kėdainių Mikalojaus Daukšos
vidurinės mokyklos mokytoja

“Saugoti etninį savitumą tautai liepia ir Dievas, puoselėti gimtąją kalbą verčiaKėdainių Mikalojaus Daukšos mokykloje atsakomybė prieš kitas pasaulio tautas”. Tai XVI a. didžiojo žmogaus Mikalojaus Daukšos mintys. Jo skelbtos idėjos žinomos  ir puoselėjamos Kėdainių Mikalojaus Daukšos vidurinėje mokykloje. Mokytojai rūpinasi, kad  kiekvienas čia besimokantis jaunas žmogus suprastų gimtosios kalbos ir visos kultūros svarbą žmogaus gyvenime, kad tas žinojimas būtų jam didelė vertybė tolimesniame gyvenimo kelyje ir nuolat trauktų jį sugrįžti į TĖVŲ ŽEMĘ, išlikti savimi.

V. Giedra yra rašęs:

Gimtoji žeme,
kas dieną mane tu sotini
skalsiausia pasaulyje duona;
kasdien
mano troškulį malšini
skaidriausiu pasaulyje vandeniu;
kas valandėlę
mane gaivini
tyriausiou pasaulyje oru…
Bet visgi jaučiu –
didžiausia laimė – tai
kad, viską iš tavęs pasiėmęs,
ką duodi,
aš galėsiu tavy
per amžius visus pasilikti!
 M. Daukšos mokykla kasmet svetingai sutinka tradicinių kraštiečių susitikimų “Klausyk, mano tauta”, “Būkite sugrįžtančiais paukščiais”, “Poezijos pavasario” ir kitus dalyvius. Prie kuklios Mikalojaus Daukšos skulpūrėlės, kurią yra sukūręs tautodailininkas A.Urbšys, ne kartą esame klausęsi lietuviško žodžio puoselėtojo prof. Kazio Ulvydo. Čia yra lankęsis ir profesoriai Zigmas Zinkevičius, Viktorija Daujotytė, Juozas Girdzijauskas, didelis būrys poetų, daug kitų mūsų miesto ir mokyklos svečių. Kiekvieną atvykstantį sutinkame ir pasveikiname lietuvišku papročiu – su duona ir druska, geru žodžiu, daina. Pakviečiame juos užsukti ir į mokykloje esantį muziejų.
Kiekvieną rudenį, per Rugsėjo 1–osios šventę, ir pavasarį, pasibaigus mokslo metams, per abiturientų išleistuves, pagal tradiciją nunešame gėlių prie Mikalojaus Daukšos skulptūrėlės. Mūsų mokyklos auklėtiniai dažnai lankosi ir Mikalojaus Daukšos buvusios gimtosios sodybos vietoje, kur dar tebeauga buvusios Daukšų sodybos šimtametis ąžuolas. Įvairių švenčių metu šioje vietoje  prisimename ir M. Daukšos darbų svarbą mūsų valstybei.
Kasmet mūsų mokyklos abiturientų paskutinė lietuvių kalbos pamoka vyksta M. Daukšos   gimtinėje arba mokyklos muziejuje.
Tradicija mokykloje jau yra tapę ir poezijos pavasarėliai, literatūriniai minėjimai, popietės,  senųjų raštų skaitymai, savos kūrybos ir kiti teminiai užsiėmimai, kurių tikslas  vėlgi tas pats – karts nuo karto prisiminti tai, ką apie kultūros savitumą kalbėjo M. Daukša. Minėti renginiai mokykloje –  tarytum gaivus ir tyras šaltinio vanduo, kurio kiekvienam pravartu atsigerti.   Mokykloje puoselėjame gimtąjį žodį ir rūpinamės, kad klasėse skambėtų graži taisyklinga lietuvių kalba. Šis darbas vyksta tiek per pamokas, tiek ir po jų.
M. Daukšos priesakų, pasakytų mums prieš 400 metų, svarba didžiulė. Jo žodžiai, surašyti   „Postilėje”, buvo aktualūs tada, svarbūs mūsų Lietuvai ir šiandien.

 

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15