NAUJI KĖDAINIŲ M. DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DARBAI 

V. Grigorjevienė

 1995 metų pradžioje Kėdainių rajono CB bibliografijos skyrius ėmėsi leidybos. Pirmoji  darbuotojų parengta knygutė – bibliografinė rodyklė, skirta Henrikui Grinevičiui, kolekcionieriui, kraštotyrininkui, daug rašiusiam apie Kėdainių praeitį.
Po to, kai bibliotekai buvo suteiktas Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos vardas, kilo mintis išleisti bukletą „Mikalojaus Daukšos žingsniai Kėdainių žemėje”. Jame išspausdinta M. Daukšos biografija, vietų, susijusių su jo veikla arba vardu, nuotraukos bei komentarai.
Kėdainiuose yra gyvenę ir dirbę nemaža garsių žmonių. Už nuopelnus Lietuvai bei savo kraštui kai kuriems iš jų suteikti Kėdainių krašto Garbės piliečių vardai. Siekdami, kad šių žmonių vardai ir darbai neišblėstų iš kėdainiškių atminties, nusprendėme leisti kraštotyros darbų seriją „Kėdainių krašto garbės piliečiai”. Keletą metų kraštotyros fonde buvo kaupiama  medžiaga apie iš Gudžiūnų kilusį kunigą jėzuitą, teologijos mokslų daktarą Paulių Rabikauską. Apie jį parengtas pirmasis minėtos serijos leidinys. Dalį jo tiražo įsigijo Kauno jėzuitų gimnazija, dalis iškeliavo į Romą.
Kitas šios serijos darbas skirtas žymiam lietuvių kalbininkui Kaziui Ulvydui. Džiaugiamės, kad suskubome išleisti knygutę kol K. Ulvydas dar buvo gyvas – įvertinimą išgirdome iš paties K.Ulvydo lūpų.
Artėjant 100-osioms Juozo Urbšio gimimo metinėms, serija pasipildė knygele apie buvusį Lietuvos užsienio  reikalų ministrą.
Mūsų skaitytojai sulaukė ir dar dviejų minėtos serijos leidinėlių – knygutės apie Kėdainių krašto Garbės pilietę Lietuvos nusipelniusią gydytoją Teklę Bružaitę ir rašytoją, Nobelio premijos lauriatą Česlovą Milošą (taip pat Kėdainių krašto garbės pilietį).
Visuose minėtos serijos leidiniuose pateikiama to asmens, apie kurį rašoma, biografija, taip pat spausdinami ir svarbūs dokumentai, nuotraukos, jų komentarai, leidėlio gale – darbų biografija.
Norint parengti kraštotyrinį leidinį spaudai ir jį išspausdinti, reikia daug laiko, kruopštumo ir,  žinoma, lėšų. Plėtodami šį veiklos barą, mes dažnai susirandame Kėdainių krašto Garbės piliečių artimuosius, aplankome juos, pakalbiname, gauname iš jų leidinėliams reikalingų nuotraukų, dokumentų. Mus labai šiltai savo namuose priėmė K.Ulvydas, T. Bružaitė, P. Rabikausko sesuo Kristina Venskauskienė, J. Urbšio dukterėčios Vita ir Marija Urbšytės.
Bibliotekos darbo naujovė yra ir apylinkių kraštotyros dienos. Jau įvyko renginiai, skirti Gudžiūnams ir Surviliškiui ir kt. Tokią dieną bibliotekoje svečiuojasi tos apylinkės, kurias dienas rengiame, viršaitis bei tų apylinkių dainininkai, pasakoriai, iškilūs žmonės ar jų gim inaičiai.

 


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15