Angliškai

KĖDAINIŲ MIKALOJAUS DAUKŠOS BIBLIOTEKA

Parengė Danutė Mukienė

Kėdainių Mikalojaus Daukšos biblioteka V. Rybelio ir L. Cibulskio iniciatyva buvo įsteigta 1920 m. Kėdainių miesto savivaldybės patalpose.
Tada ši įstaiga vadinosi Kėdainių apskrities savivaldybės knygynu.
Pirmąsias knygas jam paaukojo miesto inteligentija.
1925 m. knygynui buvo surasta atskira patalpa. Jo šeimininke tapo Jadvyga Laucytė, kuri kartu buvo ir skaityklos vedėjos (bibliotekoje ji išdirbo iki 1949 m.).
Biblioteka ne kartą keitė savo pavadinimą, keitėsi ir jos priklausomybė, struktūra. Nuo 1976 m. ji buvo Kėdainių rajono centrinė biblioteka.
1977 m. vėl persikėlė į tą patį pastatą, kuriame veikė 1920 m.
Svarbūs šios įstaigos gyvavimo istorijoje 1995-ieji – tais metais biblioteka pavadinta Kėdainių viešąja biblioteka ir jai suteiktas Mikalojaus Daukšos vardas.
Dabar jai priklauso 5 miesto ir 40 kaimo filialų. Iš viso čia sukaupta apie pusė milijono spaudinių. Bibliotekos teikiamomis paslaugomis naudojasi daugiau negu 24 tūkst. skaitytojų, jie kasmet perskaito apie 600 tūks. egz. spaudinių. Iš viso apie 104 tūkst. egz. spaudinių yra bibliotekos fonde. Juo naudojasi daugiau negu 7 tūkst. skaitytojų, kuriems kasmet išduodama daugiau negu 170 tūkst. egz. spaudinių.
Kėdainių viešojoje bibliotekoje yra 6 skyriai: Skaitytojų aptarnavimo, Kėdainių M. Daukšos bibliotekos Užsienio literatūros skyriaus skaityklos fragmentasBibliografijos ir kraštotyros, Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo, Vaikų literatūros, Užsienio kalbų ir informacijos bei Ūkio.
M. Daukšos biblioteka Kėdainiuose – svarbus kultūros ir švietimo centras.
Apie 22 metai prie jos veikia folkloro ansamblis “Jorija”, biblioteka turi moterų ansamblį “Verdenė”, vaikų dramos kolektyvą, prie bibliotekos buriasi ir rajono literatų klubas “Varsna”.
Bibliotekoje nuolat rengiami literatūriniai vakarai, atminties valandos, kurių metu prisimenami ir pagerbiami iškiliausi Kėdainių krašto žmonės. Čia vyksta ir susitikimai su įdomiais žmonėmis, organizuojami knygų pristatymai, rengiamos įvairios parodos, paskutiniais metais gana plačiai išvystyta leidyba – biblioteka rengia spaudai knygutes apie žymiausius Kėdainių krašto žmones.

 

 

 

Knygelės, kurias išleido Kėdainių M. Daukšos viešoji biblioteka

Danutės Mukienės ir Jono Danausko nuotraukos


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15