Angliškai

KĖDAINIŲ MIKALOJAUS DAUKŠOS VIDURINĖ MOKYKLA

Kėdainių 4-oji vidurinė mokyklaA. Urbšio skulptūra "Mikalojus Daukša" prie Kėdainių M. Daukšos mokyklos – viena iš nedaugelio Respublikos bendrojo lavinimo mokyklų, pavadintų M. Daukšos vardu..Jis mokyklai suteiktas 1989 m. Kėdainių rajono Tarybos sprendimu
Mokykla veikia nuo 1976 m. spalio 20 d.
Pirmaisiais mokyklos darbo metais ją lankė 1470 mokinių, kuriems dėstė 55 mokytojai. Dabar mokykloje daugiau negu 700 mokinių, o jiems dėsto apie 60 mokytojų, iš kurių 5 yra mokytojai-metodininkai, o 28 – vyresnieji mokytojai.
Mokykla pastatyta netoli M. Daukšos gimtinės, buvusio Babėnų kaimo, kuris dabar įeina į Kėdainių miesto teritoriją.
1988 m. prie mokyklos pastatyta tautodailininko A. Urbšio sukurta M. Daukšos skulptūra.
1993 m. atidarytas mokyklos muziejus, kuriame viena iš trijų ekspozicijų skirta M. Daukšai.
Kuo ši mokykla išskirtinė, kuo didžiuojasi jos pedagogai ir auklėtiniai?
Vienas iš mokyklos prioritetų – etnokultūra, kuri dėstoma X-XI klasėse, o pratęsiama papildomo ugdymo užsiėmimuose – dirbant vaikams dailės, šokių, pynimo, darbščiųjų rankų, etnografiniame būreliuose.
Nuo 1990 m. mokykla turi savo kompiuterių klasę.
1991 m. mokykloje duris atvėrė tikybos kabinetas.
Apie 40-45 proc. mokyklą baigusių abiturientų kasmet stoja į aukštąsias mokyklas.
Mokykloje veikia speciali pedagoginė-psichologinė tarnyba.
Tradiciniai mokyklos renginiai: gimtosios kalbos savaitės, tautosakos vakaronės, „Poezijos pavasarėlio” ir meninio skaitymo šventės, menų ir amatų dienos, Kaziuko mugės, kalendorinių ir valstybinių švenčių paminėjimai, tėvų dienos.
Šios mokyklos auklėtiniai garsėja kaip gabūs skaitovai, dailininkai, sportininkai.

Mokyklos muziejuje

M. Daukšos mokyklos rodyklė

Centrinis įėjimas į mokyklą

Mokyklos muziejaus šeimininkė

Mokyklos muziejuje

Stendai, skirti M. Daukšai mokyklos koridoriuose

Stendai, skirti "Postilei" mokyklos vestibiulyje

Nuotraukos Danutės Mukienės


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15