Angliškai

Arimeta Vojevodskaitė: ŽEMAIČIŲ VYSKUPO MERKELIO GIEDRAIČIO TĖVIŠKĖ

  • Videniskių bažnyčiaMerkelio Giedraičio tėvas, Kernavės ir Maišiagalos laikytojas, Motiejus, Baltramiejaus Vaitkevičiaus sūnus, nuosavą dvarą pradėjo kurti XV a. pabaigoje-XVI a. Giedraičių kunigaikščio Daumanto tėvonijos centre – Videniškių valsčiuje.
  • Istorijos šaltiniuose Videniškiai pirmą kartą paminėtas 1367 m. lapkričio mėn. 7 d. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo ir Kęstučio sutartyje su Livonijos ordinu.
  • Per Videniškius, ties vieškeliu Ryga-Vilnius, ėjo taikos zona pirkliams. Šio vieškelio atkarpėlė, prie Mūrinių Videniškių-Baltadvario kertanti Siesarties upę, senojoje vietoje yra išlikusi ir dabar.
  • Dvaro centru Motiejus Giedraitis pasirinko sodybą šalia Liesėnų piliakalnio, spėjamos medinės XIV a. Videniškių pilies vietos.
  • Videniškių pilis, kunigaikštis Daumantas, Kaulio lauko kautynės, Daumanto kapas žinomi iš Giedraičių tradicijos. Tradiciją remia dokumentais paliudyta dar viena Videniškių apylinkės vieta, sietina su Daumanto vardu – tai Prūdų vienkiemis, esąs netoli Pikčiūnų, su Kaukalniu ir Kauko pieva, kaimo. XVI a. inventoriuje rašoma: „ (...) ten, kur Mokia įteka į Siesartį, prie senosios Daumantiškės patvankos...” – tvenkinių sistemos likučiai prie sodybos kalne su XIV-XVI a. keramikos radiniais šiandien dar aiškiai matomi.

Iliustracijos iš Arimetos Vojevodskaitės archyvo


[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15