Angliškai

GROŽINIAI LITERATŪROS KŪRINIAI,
SKIRTI  MIKALOJUI DAUKŠAI

Eilėraščiai

1. Vaičiūnaitė J. Vitražas Vilniaus universitetui. 1. Spaustuvė. – Kn. Vaičiūnaitė J. Šaligatvio pienės. Eilėraščiai. V., 1980. P. 114-115.
2. Kaminskas A. Ištrauka iš „Kėdainių kronikų”. [M. Daukšai]. Rinkinys „Poezijos prasme gyvi”: Eilėraščiai. – K., 1984. P. 39-41.
3. Kaminskas A. Kėdainių kronikos. Istorinė publicistinė poema. V., 1981. P. 29 ir kt.
4. Mozūriūnas Vl. Jau varpinėje skambino šešias… [M. Daukšai]. Rinktinė „Poezijos prasme gyvi”: Eilėraščiai. – K., 1984. P. 41-42.
5. Mozūriūnas Vl. Jau varpinėje skambino šešias… [M. Daukšai]. Kn. Mozūriūnas V., Raštai. T. 1. V., 1971. P. 188.
6. Puišytė A. Iš elegijų Mikalojui Daukšai. – Rinkinys „Poezijos prasme gyvi”: Eilėraščiai. K., 1984. P. 42-43.
7. Elegija. Leidinys „Poezijos pavasaris”. V., 1975. P. 136.
8. Iš elegijų Mikalojui Daukšai. Puišytė A. Neužmirštuolių skliautas. Eilėraščiai ir poemos. V., 1989. P. 28-30. 

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15