Angliškai

SVARBESNI STRAIPSNIAI APIE MIKALOJŲ DAUKŠĄ

1. Aliulis Vaclovas „Katechizmas, arba Mokslas kiekvienam krikščioniui privalus” // Katalikų pasaulis. – 1995. – Nr. 11. – P. 1-3.
2. Gustaitė Genovaitė. „Razissimo!” (Apie Vatikano bibliotekos M. Daukšos „Postilės” egz.] // Naujasis židinys. – 1993. – Nr. 10. – P. 71-73.
3. Prakalba „Ne žemės baltumu…”: // Martinaitis A. Prakalba į malonųjį skaitytoją. [Koncertas mišriam horui] – Šiauliai, 1988.
4. Daujotytė Viktorija. „Mikalojaus Daukšos ženklai” // Šiaurės Atėnai – 1995. – Rugsėjo 30. P. 2.
5. Brazauskas Juozas. „Kraštietis, praaugęs epochą” // Kėdainių garsas. – 1995. – Liepos 11. P. 4.
6. Girdenis A. „Dvikirčiai žodžiai M. Daukšos „Postilėje” // Kalbotyra, 1984, t. 35, sąs. 1. P. 108-109.
7. Girdzijauskas J. Lietuvių eilėdara (skyrius M. Daukša). V., 1966.
8. Grinevičius H. „Mikalojaus Daukšos tėviškėje” // Tarybinis kelias (Kėdainiai). 1965 m. rugsėjo 18 d.
9. Gaigalaitė A. „Vienos dovanos istorija” (Apie 1930 m. popiežiui Pijui XI Lietuvių Vyriausybės padovanotą retą M. Daukšos „Postilės” egz.) // Mokslas ir gyvenimas. -1964. -Nr. 8, -P. 4.
10. Lebedys Jurgis. Mikalojus Daukša. Monografija. V., 1963.

[Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15