Lithuanian version

CONTENT OF MAGAZINE ZEMAICIU ZEME (1999, No1)

2 / Mikalojus Dauksa, Merkelis Giedraitis, Motiejus Strijkovskis (Mikalojus Dauksa, Merkelis Giedraitis, Motiejus Strijkovskis)
3 / Letter from his excellency the bishop of Telsiai, Antanas Vaicius (Jo Ekscelencijos Telsiu vyskupo Antano Vaiciaus laiskas)
4/ Arvydas Vidziunas. The 400th Anniversary of Mikalojus Dauksa's Postilla
(M. Dauksos „Postilei” – 400)
4 / The May 11, 1998 resolution of the Lithuanian government (Lietuvos Vyriausybes 1998 m. geguzes 11 d. nutarimas)
5-6 / Aleksandras Dundulis' translation of "To the Dear Reader"
(Mikalojus Dauksa. Prakalba i malonuji skaitytoja.)
7 / Albinas Jovaisas. Native tongue--a human's pride. („Gimtoji kalba – tai zmogaus garbe”)
8-14 / Jurgis Lebedys. Mikalojus Dauksa (Mikalojus Dauksa)
14 / Darius Kuolys. Varniai--A Resourceful Renaissance Center of 16th Century Cultural and National Ideology (Varniai – pajegus XVI a. renesansines kulturos ir modernios tautines ideologijos centras)
15 / Albertas Ruzgas. In Search of Mikalojus Dauksa's Postilla (M. Dauksos „Postiles” beieskant)
15 / Aldona Puisyte. Elegy for Mikalojus Dauksa. (Elegija Mikalojui Dauksai)
16 / Zenonas Ivinskis. The Giedraiciai Clan (Giedraiciu gimine)
18 / Balys Gaidziunas. For Kedainiai (Kedainiams)
19-25 / Fragments from the History of Kedainiai Town and Region (Kedainiu miesto ir rajono istorijos fragmentai)
26-29 / Literaries of the Kedainiai Region (Kedainiu krasto knygiai)
29 / From the Education History of Krakiai (Is Krakiu miestelio svietimo istorijos)
29 / Commemorative Events in Kedainiai (Jubiliejiniai renginiai Kedainiuose)
29, 41, 79 / Zemaiciu Zeme Calendar („Zemaiciu zemes” kalendorius)
30, 62-63 / Danute Mukiene. "The Road of the Lithuanian Book. From Samogitia to Lithuania." (Lietuviskos knygos keliu. Is Zemaiciu á Lietuva…)
31 / Algimantas Kaminskas. Chronicles of Kedainiai (Kedainiu kronikos)
32-33 / The Government of Krakiai (Krakiu seniunija)
34-37 / Ceslovas Kudaba. Varniai (Varniai)
38-41 / Zenonas Ivinskis. The Samogitian Bishop Merkelis Giedraitis (Zemaiciu vyskupas Merkelis Giedraitis)
42-43 / Viktorija Daujotyte. The Obscure's Effort with the Great (Mazas didziojo bendrazygis)
44-45 / Eugenija Ulcinaite. Mikalojus Dauka's Postilla: The Convergence of Three Languages and Cultures (Mikalojaus Dauksos „Postile”: triju kalbu ir kulturu jungtis)
46 / Jurga Zemaityte. Samogitian Bishops Who Worked with Mikalojus Dauksa
(Zemaiciu vyskupai, su kuriais dirbo Mikalojus Dauksa)
47, 49 / Zenonas Ivinskis. The Two Great Bishops of Medininkai: Merkelis Giedraitis and Motiejus Valancius (Du didieji Medininku vyskupai: M. Giedraitis ir M. Valancius)
48 / Andrius Leliuga. The Language of Mikalojus Dauksa's Postilla (M. Dauksos „Postiles” kalba)
49 / Andrius Leliuga. A Unique Document of the 16th Century (Unikalus XVI a. dokumentas)
50-51 / Jonas Zemaitaitis. Motiejus Strijkovskis (Motiejus Strijkovskis)
52 / Jurga Palangyte. The Memorial to Merkelis Giedraitis and Mikalojus Dauksa
(Paminklas M. Giedraiciui ir M. Dauksai)
53 / Vladas Mozuriunas. The Bell Tower Rang Six (Jau varpineje skambino sesias)
53 / Judita Vaiciunaite. Stained-Glass Window for Vilnius University (Vitrazas Vilniaus universitetui)
54-55 / Danute Ramonaite. Kraziai (Kraziai)
56-57 / Kristijonas Stakvilevicius. Betygala (Betygala)
58-59 / Emilija Skudriene. Two oaks (Du azuolai)
59-60 / Jurgis Brigys. The Betygala Region int eh Days of Mikalojus Dauksa (Betygalos krastas Mikalojaus Dauksos laikais)
61 / After Mikalojus Dauksa (Po Mikalojaus Dauksos)
64-67 / Arimeta Vojevodskaite. Two Unfinished Beatification Cases: Brother of the Repentence Canon Mykolas Giedraitis and Samogitian Bishop Merkelis Giedraitis
(Dvi nebaigtos palaimintuju bylos: Atgailos kanauninku brolis Mykolas Giedraitis ir Zemaiciu vyskupas Merkelis Giedraitis)
68 / Jurgis Lebedys on Motieju Strijkovski (Jurgis Lebedys apie Motieju Strijkovská)
69, 71 / "The Sonority of The Language." Aleksas Girdenis, Juozas Pabreza, Samogitian
Literature. (Tas kalbos skambumas… Aleksas Girdenis, Juozas Pabreza. Zemaiciu rasyba)
70-71 / Samogitian Poetry. From Painful Existence (as told by a Curonian Samogitian)
[Zemaiteske eilierastç. Kobelios Justins. Is skaudontiuos gîvîbes (pasakuo korsa zemaitis)]
72-76 / Traditions. On Lithuanian Traditions (Paprociai. Simonas Daukantas. Apie lietuviu paprocius)
77/ Jurgis Pabreza on Samogitian Traditions (Jurgis Pabreza apie zemaiciu paprocius)
78 / Lithuanian-Americans' letter to Pope Leo the 13th (Amerikos lietuviu laiskas popieziui Leonui XIII-ajam)
79 / The Saints' Lithuania (Sventuju Lietuva)
80 / Atsisveikinome su zemaiciu poezijos patriarchu (We Bade Farewell to a Patriarch of Samogitian Poetry)

[Lithuanian version][Foreword][Postilla][M. Dauksa and M. Giedraitis][Homeland][Customs][Language][History][Gallery][National Programm][Events][Mass Media][News][Information][Contents][Guest Book][Home]


© Samogitian Cultural Association Editorial Board, 1998.
Comments to: samogitia@mch.mii.lt

Page updated 2003.05.15.