ziniasklaida.jpg (15023 bytes)
Angliškai

"ŽEMAIČIŲ ŽEMĖS" ŽURNALO (1999 m. Nr. 1) TURINYS

„Žemaičių žemės” žurnalo (1999 m. Nr. 1) viršelis

2 / Mikalojus Daukša, Merkelis Giedraitis, Motiejus Strijkovskis
3 / Jo Ekscelencijos Telšių vyskupo Antano Vaičiaus laiškas
4/ Arvydas Vidžiūnas. M. Daukšos „Postilei” – 400
4 / Lietuvos Vyriausybės 1998 m. gegužės 11 d. nutarimas
5-6 / Mikalojus Daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją. Aleksandro Dundulio vertimas
7 / Albinas Jovaišas. „Gimtoji kalba – tai žmogaus garbė”
8-14 / Jurgis Lebedys. Mikalojus Daukša
14 / Darius Kuolys. Varniai – pajėgus XVI a. renesansinės kultūros ir modernios tautinės ideologijos centras
15 / Albertas Ruzgas. M. Daukšos „Postilės” beieškant
15 / Aldona Puišytė. Elegija Mikalojui Daukšai
16 / Zenonas Ivinskis. Giedraičių giminė
18 / Balys Gaidžiūnas. Kėdainiams
19-25 / Kėdainių miesto ir rajono istorijos fragmentai
26-29 / Kėdainių krašto knygiai
29 / Iš Krakių miestelio švietimo istorijos.
29 / Jubiliejiniai renginiai Kėdainiuose
29, 41, 79 / „Žemaičių žemės” kalendorius
30, 62-63 / Danutė Mukienė. Lietuviškos knygos keliu. Iš Žemaičių į Lietuvą…
31 / Algimantas Kaminskas. Kėdainių kronikos
32-33 / Krakių seniūnija
34-37 / Česlovas Kudaba. Varniai
38-41 / Zenonas Ivinskis. Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis
42-43 / Viktorija Daujotytė. Mažas didžiojo bendražygis
44-45 / Eugenija Ulčinaitė. Mikalojaus Daukšos „Postilė”: trijų kalbų ir kultūrų jungtis
46 / Jurga Žemaitytė. Žemaičių vyskupai, su kuriais dirbo Mikalojus Daukša
47, 49 / Zenonas Ivinskis. Du didieji Medininkų vyskupai: M. Giedraitis ir M. Valančius
48 / Andrius Leliuga. M. Daukšos „Postilės” kalba
49 / Andrius Leliuga. Unikalus XVI a. dokumentas
50-51 / Jonas Žemaitaitis. Motiejus Strijkovskis
52 / Jurga Palangytė. Paminklas M. Giedraičiui ir M. Daukšai
53 / Vladas Mozūriūnas. Jau varpinėje skambino šešias.
53 / Judita Vaičiūnaitė. Vitražas Vilniaus universitetui
54-55 / Danutė Ramonaitė. Kražiai
56-57 / Kristijonas Stakvilevičius. Betygala
58-59 / Emilija Skudrienė. Du ąžuolai
59-60 / Jurgis Brigys. Betygalos kraštas Mikalojaus Daukšos laikais
61 / Po Mikalojaus Daukšos
64-67 / Arimeta Vojevodskaitė. Dvo nebaigtos palaimintųjų bylos: Atgailos kanauninkų brolis Mykolas Gioedraitis ir Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis
68 / Jurgis Lebedys apie Motiejų Strijkovskį
69, 71 / Tas kalbos skambumas… Aleksas Girdenis, Juozas Pabrėža. Žemaičių rašyba
70-71 / Žemaitėškė eilieraštē. Kobėlios Justins. Iš skaudontiuos gīvībės (pasakuo korša žemaitis)
72-76 / Papročiai. Simonas Daukantas. Apie lietuvių papročius
77/ Jurgis Pabrėža apie žemaičių papročius
78 / Amerikos lietuvių laiškas popiežiui Leonui XIII-ajam
79 / Šventųjų Lietuva
80 / Atsisveikinome su žemaičių poezijos patriarchu Stasiu Anglickiu. 

[Angliškai][Pasikloniojimas] [Postilė] [M. Daukša ir M. Giedraitis] [Tėvų žemė] [Papročiai] [Kalba] [Istorija] [Meno svetainė] [Valstybinė programa] [Renginiai] [Žiniasklaida] [Naujienos] [Informacija] [Turinys] [Atsiliepimai] [Pradžia]


© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis kultūros centras, 1998
Pastabas, pasiūlymus siųskite adresu: samogitia@mch.mii.lt.

Tinklalapis atnaujintas 2003.05.15